Gemeente Pelt zoekt leden gecoro

De gemeente zoekt leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening . Er zijn 13 deskundigen nodig en 12 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen, met interesse voor ruimtelijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen zich voor 7 juni kandidaat stellen bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur van Pelt doet een oproep enerzijds aan deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en anderzijds aan vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen om zich vóór 7 juni kandidaat te stellen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro). In totaal worden er 13 deskundigen gezocht – één voorzitter, zes effectieve leden en zes plaatsvervangers - en voor elke maatschappelijke geleding één effectief lid en één plaatsvervanger.

 

Wat is de gecoro?

De gecoro is een adviesorgaan dat het gemeentebestuur adviseert inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De gecoro heeft als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.

 

Enerzijds de deskundigen

Kandidaat-deskundigen moeten op één of andere manier deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij niet alleen om planologen, architecten, landmeters, enz., maar ook om mensen die door hun ervaring deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

 

Anderzijds de vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen

Deze kandidaten moeten één van volgende verenigingen vertegenwoordigen:

  • milieu- en natuurverenigingen;
  • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen;
  • verenigingen van handelaars;
  • vereniging van landbouwers;
  • verenigingen van werknemers;
  • verenigingen voor gezinsondersteuning;

 

Geïnteresseerden kunnen vóór 7 juni een brief of email met motivatie en CV richten aan:

Gemeentebestuur Pelt

Afdeling RUIMTE – planning en projecten

Oude Markt 2

3900 Pelt

planningenprojecten@gemeentepelt.be

 

 

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019 9.11 u.