Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument: het geeft de visie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Pelt. Het geeft plaats aan wonen, werken, natuur en recreatie in de gemeente. Belangrijk zijn de twee krachtlijnen in het structuurplan: enerzijds Pelt verder dynamisch laten groeien op het vlak van wonen en industrie in een verstedelijkt gebied en anderzijds ruim plaats geven aan een kwalitatief hoogstaand buitengebied.

Het structuurplan geeft niet van perceel tot perceel aan wat kan en niet kan, maar wel wat Pelt in zijn geheel van plan is met de ruimte waarover het beschikt.