G-fitness en sportlounge De Dommel geopend

Het afgelopen jaar werd er aan sporthal Dommelhof een G-fitnessruimte en – daar bovenop – een polyvalente ruimte bijgebouwd. Het eerste is een project van de provincie Limburg, het andere van de gemeente Pelt.

De nieuwe G-fitnessruimte bestaat uit een grote zaal van ruim 250 m² op de benedenverdieping en een duplex met een aparte ruimte van 125 m² voor sportbeoefening in kleine groepen. Alles in de G-fitnessruimte staat in het teken van de hoogst mogelijke toegankelijkheid. De fitnesstoestellen zijn aangepast voor mensen met een beperking en tussen de toestellen wordt er maximale ruimte gehouden. Ook alle deuren, liften en het sanitair zijn maximaal toegankelijk gemaakt.

Met middelen van de gemeente werd er ook een polyvalente ruimte gebouwd, aansluitend op de bestaande VIP-ruimte van de sporthal. Naast een zaal van 162 m², is er een opwarmkeuken en sanitair. Peltse verenigingen kunnen de ruimte huren om iets te organiseren. Dat kan gaan van clubfeest, over sponsoravond en vorming, tot ploegvoorstellingen. Bij sportwedstrijden en tornooien kan het nieuwe gedeelte dienst doen als ontvangstruimte.

Zowel G-sporters als lokale sportclubs en verenigingen zullen dus gebruik kunnen maken van het nieuwe complex. Met project is een investering van 1,1 miljoen euro gemoeid. 400.000 daarvan komt van de provincie Limburg, 500.000 van de gemeente en 200.000 van subsidies van de Vlaamse overheid.

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 20.07 u.