HANO-gemeenten keuren GAS-codex goed

De gemeenteraden van Hamont-Achel en Pelt hebben het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2021 zogenaamde GAS-boetes kunnen worden uitgeschreven in de politiezone HANO.

De lokale politie en de gemeentebesturen willen op die manier overlast, kleine criminaliteit en asociaal gedrag sneller en efficiënter aanpakken. Want we willen allemaal een leuke en nette gemeente waarin het aangenaam toeven is.

Het reglement – de GAS-codex – is gebaseerd op de bestaande politieverordening ter beteugeling van de overlast. Het legt de gedragingen vast die bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Het gaat om allerlei gedrag in de publieke ruimte dat de levenskwaliteit van andere mensen beperkt of verstoort. Denk maar aan lawaaihinder, sluikstorten, vernielingen aanbrengen of anderen lastig vallen. 

Deze dikwijls kleine gevallen van overlast worden vaak niet behandeld door het parket. Ze blijven daardoor onbestraft. Met de nieuwe GAS-reglementering kunnen beide gemeenten vanaf nieuwjaar zelf optreden. Overtredingen kunnen vastgesteld worden door de politie en door een eventueel speciaal daarvoor aangestelde ambtenaar.

Een gezamenlijke provinciale sanctionerende ambtenaar zal zich uitspreken over eventuele sancties . Daarvoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie. Dat verlicht de taak van de gemeente en leidt tot een meer uniform sanctiebeleid over de gemeenten heen. 

Iedereen wil een fijne en nette gemeente waarin het aangenaam vertoeven is. De gemeente moet daarom waken over de openbare orde (rust, veiligheid, gezondheid en netheid). De GAS-reglementering geeft de gemeente daarbij een extra instrument om sneller te reageren op problemen van lokale overlast.

 

Lees hier het volledige reglement.

Gepubliceerd op vrijdag 18 december 2020 10 u.