Tool 'Hap uit je budget'

Hoe weet je of je recht hebt op een tussenkomst in deelnamekosten vrije tijd?

Kan je één van volgende vragen met 'ja' beantwoorden?

- Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming via je mutualiteit? (kijk op de klever van je mutualiteit. Onderaan de klever staat een code. Eindigt deze op 1? Dan heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming)
- Heb je recht op een sociale toeslag in je kinderbijslag?
- Heb je recht op een huursubsidie?
- Heb je recht op een school - of studietoelage?
- Volg je een traject budgethulpverlening?

;