Heraanleg Hofweg en stukje Houtmolenstraat

Vanaf 30 september 2019 worden de Hofweg en het gedeelte Houmolenstraat vanaf de Hofweg tot aan de spoorwegovergang heraangelegd. De werken duren tot in het voorjaar van 2020. De bestaande wegenis en riolering worden volledig uitgebroken. Er komt een nieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Meteen worden alle andere nutsleidingen vernieuwd.

De weg moest sowieso opgebroken worden omdat Fluvius – het vroegere Infrax – in de bedding de voedingskabels voor de elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Antwerpen moet aanleggen. Omdat de riolering zich in slechte staat bevindt, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze meteen te vernieuwen.

Planning van de werken 

Aannemer Willemen begint met de opbraak van de weg en de bestaande riolering en de heraanleg van de gescheiden riolering en huisaansluitingen. Vervolgens komen Fluvius en de andere nutsmaatschappijen de nieuwe nutsleidingen aanleggen. Daar bovenop komen de kabelbundels voor de elektrificatie van de spoorlijn. Tot slot legt Willemen de nieuwe weg aan.

Het is momenteel niet mogelijk om een concrete – en vooral exacte – timing op te stellen. Het gaat om complexe werken, waarbij verschillende opdrachtgevers en aannemers betrokken zijn. Ook de toestand in de ondergrond is voor een groot stuk een onbekende. Tot slot kan het weer in deze periode van het jaar kan altijd spelbreker zijn. Er wordt alles aan gedaan om de fundering van de wegbedding in ieder geval voor de winter klaar te hebben.

Gescheiden riolering

In de volledige projectzone wordt de afvoer van regenwater en afvalwater gescheiden. Alle woningen krijgen daarvoor twee huisaansluitputjes, die op privégrond geplaatst worden. Hierop moeten afvalwater en regenwater verplicht gescheiden aangeboden worden. De afkoppeling op privégrond doet u best zo snel mogelijk en ten laatste bij het einde van de werken. 

Verkeershinder

Tijdens de werken zal de Hofweg en het gedeelte Houtmolenstraat tussen de spoorwegovergang en de Hofweg voor alle doorgaand verkeer afgesloten zijn. Woningen en handelaars blijven maximaal bereikbaar, op bepaalde momenten zal dat voor korte tijd moeilijk zijn.

Het betekent in ieder geval dat de doorgang van de Houtmolenstraat naar de Ringlaan gedurende verschillende maanden afgesloten zal zijn voor het verkeer.

Meer info? 

Voor algemene info omtrent de werken neem je best contact via wegenwerken@gemeentepelt.be of via het algemeen nummer 011 94 94 94 van de gemeente Pelt.

Hieronder vind je de presentaties die voor de betrokkenen gegeven werden tijdens infovergaderingen eerder dit jaar.

STAND VAN ZAKEN 06/02/20

Het gedeelte Houtmolenstraat is open voor het verkeer.

In de Hofweg werden pas de kantstroken in beton getrokken en wordt de wegfundering aangelegd. Er kan afgewerkt worden zodra de asfaltcentrales terug asfalt leveren.