Heraanleg Romeinse Dijk

De Romeinse Dijk is de anderhalve kilometer lange verbinding tussen Boseind en de Peerderbaan.

De weg ligt er momenteel slecht bij, met afbrokkelende zijkanten. Dat komt voor een groot deel omdat er geen betonnen kantstrook is en de zijkant van de weg bijgevolg niet ‘opgesloten’ zit. Bovendien is de verharding niet meer dan een aantal dunne laagjes asfalt op een fundament van kiezels.

Bij de heraanleg krijgt de Romeinse Dijk eerst aan beide zijden betonnen kantstroken. Deze zijn in de vorm van grasdallen. Daartussen wordt een nieuwe wegfundering aangelegd, met afsluitend een voldoende dikke laag beton van 20 cm als wegdek.

UPDATE 22/09/2020

De werken schieten goed op. Het betonnen wegdek van fase 1 (van kruispunt Zandstraat-De Roosen tot halfweg de woonzone) is aangelegd. Vanaf 28/09 worden de bermen en de grasdallen aan de zijkanten aangelegd. Dit werk duurt ongeveer 2 weken.

Ongeveer half oktober start dan fase 2 (van halfweg de woonzone tot aan de Peerderbaan):

  • frezen oude asfalt, bermen afgraven en fundering plaatsen: 2 weken
  • betonnen weg storten: 1 week
  • uitharding beton: 2 weken
  • grasdallen plaatsen aan de zijkanten en bermen aanvullen: 2 weken
  • wegversmallingen in printbeton: 1 week
  • tot slot kleine werkzaamheden: ongeveer 1 week

Opgepast: het weer kan nog altijd roet in het eten gooien. De planning kan dus nog altijd schuiven.

UPDATE 07/08/20

De werken beginnen vanaf 10 augustus met het aanbrengen van de worteldoeken in de bermen van het bosgedeelte.

Vervolgens beginnen de eigenlijke wegenwerken.

Die gebeuren in twee fasen.

  • Fase 1: van kruispunt Zandstraat-De Roosen tot halfweg de woonzone;
  • fase 2: van halfweg de woonzone tot aan de Peerderbaan. 

Fase 2 begint pas als fase 1 is afgerond.

UPDATE 19/03/20

Als gevolg van de corona-maatregelen, zijn de werken tot nader bericht opgeschort.