Heraanleg Romeinse Dijk

De Romeinse Dijk is de anderhalve kilometer lange verbinding tussen Boseind en de Peerderbaan.

De weg ligt er momenteel slecht bij, met afbrokkelende zijkanten. Dat komt voor een groot deel omdat er geen betonnen kantstrook is en de zijkant van de weg bijgevolg niet ‘opgesloten’ zit. Bovendien is de verharding niet meer dan een aantal dunne laagjes asfalt op een fundament van kiezels.

Bij de heraanleg krijgt de Romeinse Dijk eerst aan beide zijden betonnen kantstroken. Deze zijn in de vorm van grasdallen. Daartussen wordt een nieuwe wegfundering aangelegd, met afsluitend een voldoende dikke laag beton van 20 cm als wegdek.

UPDATE 11/06/20

De werken beginnen binnenkort. Het einde van de werken is voorzien voor eind september.

UPDATE 19/03/20

Als gevolg van de corona-maatregelen, zijn de werken tot nader bericht opgeschort.