Heraanleg Romeinse Dijk van start

De heraanleg van de Romeinse Dijk gaat van start. Eerst zal de Watergroep vanaf 9 maart nieuwe waterleiding leggen ter hoogte van de woningen. Pas daarna zal de gemeente de nieuwe weg aanleggen.

De Romeinse Dijk is de anderhalve kilometer lange verbinding tussen Boseind en de Peerderbaan.

De weg ligt er momenteel slecht bij, met afbrokkelende zijkanten. Dat komt voor een groot deel omdat er geen betonnen kantstrook is en de zijkant van de weg bijgevolg niet ‘opgesloten’ zit. Bovendien is de verharding niet meer dan een aantal dunne laagjes asfalt op een fundament van kiezels.

Bij de heraanleg krijgt de Romeinse Dijk eerst aan beide zijden betonnen kantstroken. Deze zijn in de vorm van grasdallen. Daartussen wordt een nieuwe wegfundering aangelegd, met afsluitend een voldoende dikke laag asfalt als wegdek.

De Watergroep begint in principe op 9 maart met de aanleg van de nieuwe waterleiding. Zodra dit werk klaar is, zullen de werken voor de heraanleg van de weg beginnen. Dat zal normaalgesproken in de loop van de maand april zijn. Tegen de zomervakantie moet de weg klaar zijn.

Gepubliceerd op woensdag 4 maart 2020 12.13 u.