Heraanleg speelplaats basisschool Boseind

Een meer prikkelende inrichting daagt uit tot gevarieerd spel: klauteren en klimmen, lopen en springen. De speelplaats wordt daarom onderverdeeld in diverse speeleilanden met hun eigen speeltoestellen en groenaccenten. Er komen ook drie sportterreintjes bij. Er zal niet alleen plaats zijn om te spelen, maar ook voor geborgen plekjes om tot rust te komen. Nieuwe zitbanken her en der verspreid over de speelplaats moeten daarvoor zorgen.

De oppervlakte wordt zo veel mogelijk aangelegd in waterdoorlaatbare materialen zoals gras, schors, poreuze straatstenen en grasbetontegels. Omdat de speelplaats toch opgebroken is, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het regenwater af te koppelen van de riolering. Dat regenwater zal via infiltratiebuizen kunnen indringen in de ondergrond. De bestaande fietsenrekken worden tenslotte vervangen door een grotere nieuwe overdekte fietsenstalling.

De nieuwe speelplaats zal niet enkel ter beschikking van de school staan. De ruimte wordt gedeeld. Tijdens de schooluren is het een speelplaats, na de schooluren is het een buurtpleintje waar de kinderen van de buurt veilig en leuk kunnen spelen en ravotten. En zo staat deze speelruimte het ganse jaar door open voor spelende kinderen.

De bestaande speelplaats wordt opgebroken tijdens de komende herfstvakantie. De heraanleg gebeurt vervolgens in twee fasen, zodat er voor de kinderen steeds een gedeelte van de speelplaats beschikbaar blijft. De kostprijs voor het project bedraagt 465 000 euro. De school neemt de aanleg van de fietsenstalling (41 000 euro) voor haar rekening. De rioleringswerken (129 000 euro) zijn ten laste van netwerkbeheerder Fluvius. 

Her