Hinderpremie voor zelfstandigen bij werken

Sommige zelfstandigen en kleine ondernemingen komen in aanmerking voor een hinderpremie wanneer ze geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.

De hinderpremie voorziet financiële ademruimte om concrete acties op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door een brochure uit te geven met uitleg over de bereikbaarheid, het opstarten van een webshop, het voorzien van promotieacties voor de klanten die de wegenwerken trotseren, …

2000 euro

Elke kleine onderneming die ernstig is gehinderd door werken en binnen de afgebakende groep valt, kan aanspraak maken op een hinderpremie, ongeacht het al dan niet sluiten van de zaak. Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier automatisch en tijdig van op de hoogte gebracht. De uitbetaling moet wel tijdig door de onderneming zelf worden aangevraagd via onze webapplicatie. De hinderpremie is vastgesteld op 2000 euro.

Alles over werkwijze, voorwaarden en procedure vind je hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

OPGELET: De hinderpremie is een Vlaamse bevoegdheid en de gemeente heeft geen mogelijkheid om in deze op te treden. 

;