Holvenstraat: aanleg fietssuggestiestroken

UPDATE 5/8/19

Weer werken na het bouwverlof

In de Holvenstraat worden de plaatselijke herstellingen van het voetpad en de boordstenen verder afgewerkt.

 

UPDATE 5/7/19

Stand van zaken bij het bouwverlof

De aanleg van de slemlaag staat gepland vanaf maandag 8 juli. Er komen aan beide zijden van de weg rode fietssuggestiestroken om het verkeer af te remmen. Na het bouwverlof worden de plaatselijke herstellingen van het voetpad en de boordstenen verder afgewerkt.

 

Fietssuggestiestroken

De weg krijgt aan beide zijden een fietssuggestiestrook in rode slem. Deze stroken zorgen voor een visuele versmalling van de rijweg en dat moet de snelheid van de voertuigen verlagen.

Eerst zal de aannemer plaatselijke herstelling aan boordstenen, asfalt en straatkolken uitvoeren en scheuren in het wegdek opvullen. Daarna komen er aan beide zijden van de weg rode fietssuggestiestroken van 1,2 meter breed. De rijweg krijgt een nieuwe zwarte slemlaag.

Werk in vier fasen

De plaatsing van de slem gebeurt in vier fasen. Waar een fase aangelegd wordt, zal er geen enkel autoverkeer mogelijk zijn tijdens de werkuren. Voor elke fase is er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer. De aannemer zal telkens de bewoners en handelaars tijdig op de hoogte brengen.

De fasen en perioden kunnen momenteel nog niet worden vastgelegd . Het aanleggen van een slemlaag is immers zo sterk afhankelijk van het weer, dat een planning lang op voorhand weinig zinvol is.

Er wordt ook een bestaande doorsteek van een gracht onder de Holvenstraat vernieuwd. Als gevolg daarvan zal het verkeer in de loop van de werken gedurende en tweetal weken via de Esstraat moeten omrijden.

 

 

 

Meer info

Voor algemene info omtrent de werken tenslotte neemt u best contact via het mailadres wegenwerken@gemeentepelt.be of via het algemeen nummer 011 94 94 94 van de gemeente.

 

Tijdens de werken zal ook bijna steeds werfleider Benny Reyntiens (GSM 0474 99 03 40) van aannemer Hoogmartens nv (tel. 089 81 02 30) aanwezig zijn. Als u heel praktische en concrete vragen heeft omtrent de werkzaamheden, dan kan u best bij hem terecht.