Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang vind je heel wat praktische zaken terug, bijvoorbeeld:

  • afspraken in verband met brengen en halen;
  • procedure bij ziekte;
  • wat te doen indien je kind medicatie moet krijgen;
  • betalingsmodaliteiten;
  • ...

We overlopen dit huishoudelijk reglement met de ouders bij de eerste kennismaking. Je vindt het huishoudelijk reglement onderaan deze pagina.

Opgelet ouder:

Pelterkids wil zijn buitenschoolse opvang kwalitatief en efficiënt houden. Omdat er steeds meer vraag is naar buitenschoolse kinderopvang, zijn er sinds februari 2024 een aantal dingen veranderd in het huishoudelijk reglement. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:


1) Schrijf je kind op tijd in. Dit is belangrijk om elk dossier tijdig in orde te kunnen brengen.
Neem minimaal zes weken vooraleer de opvang van start gaat contact op met BKO Pelterkids, via mail: Pelterkids@gemeentepelt.be of telefonisch: 011 94 94 85

2) Aanmelden is belangrijk. 
Indien je kind niet aangemeld is en toch naar de opvang komt, kijkt de coördinatie eerst of er nog plek is. Is er nog plek voor je kind? Dan kan het per uitzondering naar de opvang komen. Als de jaarlijkse jokers voor niet aanmelden zijn opgebruikt (*zie tabel hieronder) rekent Pelterkids een extra kost om een kind zonder tijdige aanmelding op te vangen.

Kort overzicht van de belangrijkste info rond aan– en afmelden:
*

Met vragen over ons huishoudelijk reglement kan je terecht op het emailadres pelterkids@gemeentepelt.be.

;