Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang vind je heel wat praktische zaken terug, bijvoorbeeld:

  • afspraken in verband met brengen en halen;
  • procedure bij ziekte;
  • wat te doen indien je kind medicatie moet krijgen;
  • betalingsmodaliteiten;
  • ...

We overlopen dit huishoudelijk reglement met de ouders bij de eerste kennismaking. Je vindt het huishoudelijk reglement onderaan deze pagina.