Huishoudelijk reglement Robbedoes

In het huishoudelijk reglement van Robbedoes vind je heel wat praktische zaken terug, bijvoorbeeld:

  • afspraken in verband met brengen en halen;
  • procedure bij ziekte;
  • wat te doen indien je kind medicatie moet krijgen;
  • betalingsmodaliteiten;
  • ...

We overlopen bij de kennismaking steeds dit huishoudelijk reglement met de ouders. Onderaan deze pagina kan je het steeds raadplegen.