Hulp met de huurwaarborg

Je kan bij het OCMW ook terecht met vragen rond een huurwaarborg. Als je een huis
wil huren, vraagt de eigenaar een huurwaarborg die gelijk is aan 3 maanden huur. Als je
dit geld zelf niet hebt, kan je een huurwaarborg vragen aan de bank. Als de bank je geen
huurwaarborg kan of wil geven, kan je een aanvraag doen bij het OCMW.

Na een sociaal onderzoek is het mogelijk dat het OCMW je huurwaarborg betaalt. Je
betaalt dan maandelijks een bedrag terug , tot je het totale bedrag van de huurwaarborg
terugbetaald hebt.

Wat moet ik doen?

Je neemt best contact op met het OCMW om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent.