Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW's die huurders met huurachterstal begeleiden.

Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen is op 1 juni 2020 in werking getreden als opvolger van het Huurgarantiefonds voor verhuurders.

Voor wie

Voor elke huurder die de huishuur niet meer kan betalen en die hiervoor naar oplossingen zoekt.

Voor elke verhuurder die de huishuur niet meer ontvangt en die hiervoor naar oplossingen zoekt. 

Voorwaarden

De huurachterstal moet minstens 2 maal de huurprijs en maximaal 6 maal de huurprijs bedragen.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen komen huurachterstallen ontstaan vanaf 1 april 2020 in aanmerking. Oudere huurachterstallen komen niet in aanmerking.

Wat moet ik doen?

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds:

  • Het OCMW neemt kennis van de huurachterstal.
  • Het OCMW beslist om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en beslist hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds.
  • Het OCMW, de huurder en de verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst:
    • De huurder verbindt er zich toe om de begeleiding van het OCMW te aanvaarden en de afbetalingen na te komen.
    • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te leiden, zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd. Als het plan niet wordt nageleefd, verwittigt de verhuurder het OCMW en geeft hij het OCMW minstens 2 weken de tijd om een oplossing te zoeken, vooraleer de vordering in te leiden.

Voor de opmaak van de begeleidingsovereenkomst kunnen OCMW's vanaf 1 juni 2020 een portaal van het Fonds gebruiken. De verschillende partijen ondertekenen de begeleidingsovereenkomst digitaal of op papier.

Kostprijs

Binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder:

  • 50% van de huurachterstal van het OCMW
  • met een maximum van 1.250 euro.

Voor het saldo wordt in de begeleidingsovereenkomst een afbetalingsplan opgenomen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Wat meebrengen?

Huurder: huurovereenkomst en bewijzen van inkomsten en uitgaven

Verhuurder: huurovereenkomst