Huwelijk

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand met het voornemen om te trouwen.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventueel religieus huwelijk.

In het algemeen gelden dezelfde voorschriften en regelingen voor het huwelijk van niet-Belgen en Belgen. Er zijn echter wel een aantal afwijkingen die in hoofdzaak betrekking hebben op de voor te leggen stukken, die door de betrokkene zelf verzameld moeten worden.

Voorwaarden

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de huwelijksdatum. Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden of dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

De huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden. Dit is de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte. 

Voor een huwelijksaangifte moet je een afspraak maken.

Ten vroegste 1,5 jaar vooraf kan er een datum vastgelegd worden. Dit kan door een email te sturen naar burgerlijkestand@gemeentepelt.be met jullie namen, rijksregisternummers en de aanvraag van datum en tijdstip.

Wat moet ik doen?

De huwelijksaangifte gebeurt bij de dienst burgerlijke stand door beide aanstaande echtgenoten.

De aangifte kan ook gebeuren door één partner wanneer de afwezige partner een getekende schriftelijke volmacht meegeeft en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Voor een huwelijksaangifte moet je een afspraak maken.

Kostprijs

De aangifte en het trouwboekje zijn gratis.

Regelgeving

Keuze getuigen
Je kan kiezen voor geen of maximaal 4 getuigen. De getuigen moeten bij het huwelijk wel meerderjarig (18 jaar) en handelingsbekwaam zijn.

Op welke dagen kan je huwen?

  • maandag tussen 10 uur en 12.30 uur,
  • dinsdag tussen 10 uur en 12.30 uur en tussen 14 uur en 16 uur,
  • woensdag tussen 10 uur en 12.30 uur,
  • donderdag tussen 10 uur en 12.30 uur, tussen 14 uur en 16 uur en tussen 17 uur en 19.00 uur,
  • vrijdag tussen 10 uur en 12.30 uur,
  • zaterdag tussen 11 uur en 12.30 uur.

Op zon- en feestdagen wordt er niet gehuwd.

Huwelijksvoltrekking
De burgerlijke huwelijksplechtigheid vindt plaats in de ceremoniezaal van het gemeentehuis op de Oude Markt.

LET OP : huwelijken gaan vanaf 1 augustus 2024 door in de Stroming, Kerkplein 1, 3910 Pelt (Neerpelt).

Uitzonderingen

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen huwen:

  • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
  • in de Belgische gemeente waar één van beide geboren werd;
  • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide woont;
  • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.
;