Huwelijk

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand met het voornemen om te trouwen.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventueel religieus huwelijk.

In het algemeen gelden dezelfde voorschriften en regelingen voor het huwelijk van niet-Belgen en Belgen. Er zijn echter wel een aantal afwijkingen die in hoofdzaak betrekking hebben op de voor te leggen stukken, die door de betrokkene zelf verzameld moeten worden.

Voorwaarden

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum. Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden of dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

De huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden.  Dit is de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte. 

Voor een huwelijksaangifte moet je een afspraak maken.

Wat moet ik doen?

De huwelijksaangifte gebeurt bij de dienst burgerzaken door beide aanstaande echtgenoten.

De aangifte kan ook gebeuren door één partner wanneer de afwezige partner een getekende schriftelijke volmacht meegeeft en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Voor een huwelijksaangifte moet je een afspraak maken.

Kostprijs

De aangifte en het trouwboekje zijn gratis.

Regelgeving

Keuze getuigen
Je kan kiezen voor geen of maximaal 4 getuigen. De getuigen moeten bij het huwelijk wel meerderjarig (18 jaar) en handelingsbekwaam zijn.

Op welke dagen kan je huwen?
Je kan iedere werkdag, tijdens de kantooruren en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur huwen. Op zon- en feestdagen wordt er niet gehuwd.

Huwelijksvoltrekking
De burgerlijke huwelijksplechtigheid vindt plaats in de ceremoniezaal van het gemeentehuis op de Oude Markt.

 

Uitzonderingen

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen huwen:

 • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
 • in de Belgische gemeente waar één van beide geboren werd;
 • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide woont;
 • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

Wat meebrengen?

Huwelijk Belgen

 • Je geboorteakte, indien deze niet in België is opgesteld of overgeschreven
 • Identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
 • Indien je gescheiden of weduwe/weduwnaar bent, een afschrift van de laatste echtscheidingsakte of overlijdensakte, indien dit een in het buitenland opgestelde akte is.
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs van instemming van de andere echtgenoot.

Huwelijk niet-Belgen

 • de identiteitskaart
 • een recent afschrift van een geboorteakte
 • een bewijs van ongehuwde staat of een overlijdensakte van de overleden partner of een echtscheidingsakte (met bewijs dat de echtscheiding definitief is)
 • een bewijs van woonst
 • een nationaliteitsbewijs (afgeleverd door ambassade of consulaat in België van het land van herkomst)
 • een bewijs van huwelijkswetgeving (het zgn. ‘Certificat de coutûme’, afgeleverd door de ambassade of consulaat van het land van herkomst in België).

Alle documenten die afkomstig zijn uit het buitenland moeten:

 • vertaald zijn in het Nederlands door een beëdigd vertaler
 • in voorkomend geval, gelegaliseerd zijn
 • de documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden


Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 nemen contact op met de burgerbalie.

Meer info

Keuze getuigen

Je kan kiezen voor geen of maximaal 4 getuigen. De getuigen moeten bij het huwelijk wel meerderjarig (18 jaar) en handelingsbekwaam zijn.

Op welke dagen kan je huwen?

Je kan iedere werkdag en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur huwen. Op zon- en feestdagen wordt er niet gehuwd.

Huwelijksvoltrekking

De burgerlijke huwelijksplechtigheid vindt plaats in de ceremoniezaal van het gemeentehuis op de Oude Markt.