Huwelijk

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand met het voornemen om te trouwen.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventueel religieus huwelijk.

In het algemeen gelden dezelfde voorschriften en regelingen voor het huwelijk van niet-Belgen en Belgen. Er zijn echter wel een aantal afwijkingen die in hoofdzaak betrekking hebben op de voor te leggen stukken, die door de betrokkene zelf verzameld moeten worden.

Voorwaarden

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum. Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden of dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

De huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden. Dit is de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte. 

Voor een huwelijksaangifte moet je een afspraak maken.

Indien jullie eerder een datum in gedachte hebben, kunnen jullie deze al reserveren. Dit kan door een email te sturen naar burgerlijkestand@gemeentepelt.be met jullie namen, rijksregisternummers en de aanvraag van datum en tijdstip. Indien de datum en het tijdstip passen, krijgen jullie hiervoor een bevestiging per mail.

Wat moet ik doen?

De huwelijksaangifte gebeurt bij de dienst burgerzaken door beide aanstaande echtgenoten.

De aangifte kan ook gebeuren door één partner wanneer de afwezige partner een getekende schriftelijke volmacht meegeeft en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Voor een huwelijksaangifte moet je een afspraak maken.

Kostprijs

De aangifte en het trouwboekje zijn gratis.

Regelgeving

Keuze getuigen
Je kan kiezen voor geen of maximaal 4 getuigen. De getuigen moeten bij het huwelijk wel meerderjarig (18 jaar) en handelingsbekwaam zijn.

Op welke dagen kan je huwen?

  • iedere maandag, dinsdag en woensdag tussen 9 uur en 16.30 uur,
  • iedere donderdag tussen 9 uur en 19.30 uur
  • iedere vrijdag tussen 9 uur en 12.30 uur.
  • iedere zaterdag van 11 uur tot 12.30 uur.

Op zon-, en feestdagen wordt er niet gehuwd.

Huwelijksvoltrekking
De burgerlijke huwelijksplechtigheid vindt plaats in de ceremoniezaal van het gemeentehuis op de Oude Markt.

Uitzonderingen

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen huwen:

  • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
  • in de Belgische gemeente waar één van beide geboren werd;
  • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide woont;
  • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.
;