Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand met het voornemen om te trouwen.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventueel religieus huwelijk.

Voorwaarden

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum. Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

De huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden. Dit is de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte. 

Wat moet ik doen?

De huwelijksaangifte gebeurt bij de dienst burgerzaken door beide aanstaande echtgenoten.

De aangifte kan ook gebeuren door één partner wanneer de afwezige partner een getekende schriftelijke volmacht meegeeft en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Kostprijs

De aangifte en het trouwboekje zijn gratis.

Uitzonderingen

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen huwen:

  • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
  • in de Belgische gemeente waar één van beide geboren werd;
  • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide woont;
  • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

Wat meebrengen?

  • Je geboorteakte, indien deze niet in België is opgesteld of overgeschreven
  • Identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
  • Indien je gescheiden of weduwe/weduwnaar bent, een afschrift van de laatste echtscheidingsakte of overlijdensakte, indien dit een in het buitenland opgestelde akte is.
  • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs van instemming van de andere echtgenoot.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister nemen contact op met de burgerbalie.

Meer info

Keuze getuigen
Je kan kiezen voor geen of maximaal 4 getuigen. De getuigen moeten bij het huwelijk wel meerderjarig (18 jaar) en handelingsbekwaam zijn.

Op welke dagen kan je huwen?
Je kan iedere werkdag en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur huwen. Op zon- en feestdagen wordt er niet gehuwd.

Huwelijksvoltrekking
De burgerlijke huwelijksplechtigheid vindt plaats in de ceremoniezaal van het gemeentehuis op de Oude Markt.