Indienen van een omgevingsvergunning

Wil je langskomen bij de omgevingsbalie? Maak dan een afspraak via het nummer 011 94 94 79. 

Misschien is een bezoek aan onze dienst onnodig en kunnen we je de gevraagde info meteen mailen. Zo bespaar je heel wat tijd. Kunnen we je niet digitaal verder helpen, dan neemt een medewerker snel contact met je om een afspraak vast te leggen op een moment dat voor jou het beste past.

Maak een afspraak

Je hebt geïnformeerd over je bouw- of verbouwplannen bij de omgevingsbalie en je wilt nu het dossier indienen.

Enkel dossiers waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, kan je zelf indienen via het Omgevingsloket

Merk je dat je toch wat hulp kunt gebruiken? Maak dan een afspraak met de omgevingsbalie zodat wij dit samen met jou indienen. 

Wat moet ik doen?

 • De dossierbehandelaar kijkt of de aanvraag volledig is, dus of alle benodigde documenten bij het dossier zitten.
  • De aanvraag is niet ontvankelijk en/of volledig: binnen de 30 dagen na indiening ontvang je een e-mail van het omgevingsloket. De vergunningsprocedure wordt stopgezet.
  • De aanvraag is ontvankelijk en volledig: binnen de 30 dagen na indiening ontvang je een e-mail van het omgevingsloket. We delen ook mee of er een openbaar onderzoek nodig is.
 • Bij sommige aanvragen is het nodig een openbaar onderzoek te organiseren. Dit is een periode van 30 dagen waarop iedereen het dossier kan komen bekijken en eventueel een bezwaar kan indienen.
 • Vanaf de datum van volledigheidsverklaring moet een beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen worden binnen een termijn van:
  • 60 kalenderdagen bij een dossier zonder openbaar onderzoek
  • 105 kalenderdagen bij een dossier met openbaar onderzoek
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing om de aanvraag goed te keuren of de weigeren. Binnen de 10 dagen van de beslissing, bezorgen we je de getekende beslissing.
 • Deze beslissing moet dan gedurende 30 dagen aangeplakt worden op een zichtbare plaats op het terrein. Deze aanplakking (een gele affiche) bezorgen we je via de post. Je mag van je vergunning gebruik maken als je binnen de 35 dagen (vanaf de eerste dag van de aanplakking) geen melding van een beroep hebt ontvangen.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart en pincode
 • Alle dossierstukken volgens het geldende normenboek

Het is mogelijk om de dossierstukken al op voorhand aan ons te bezorgen via omgevingsbalie@gemeentepelt.be. 

;