Informatie over omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Stel een vraag

Heb je plannen om te bouwen of verbouwen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn op uw perceel?

Bijvoorbeeld:

 • Bouwen of vebouwen van een woning
 • Bouwen van bijgebouwen zoals een tuinhuis, carport
 • Aanbouwen van veranda
 • Het wijzigen van de functie van een gebouw
 • Het kappen van bomen
 • Plaatsen van omheining
 • Het opsplitsen van een gebouw
 • Het slopen van een gebouw
 • Het aanleggen van verharding of een zwembad

Voor sommige werken is het nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Andere werken kunnen dan weer met een melding of zelfs zonder een vergunning. Doe daarom altijd eerst navraag bij de omgevingsbalie. Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst.

Voor wie

Wil je graag komen informeren over de mogelijkheden, maak dan een afspraak.

Wat moet ik doen?

Meer informatie kan je terugvinden op de website van het Omgevingsloket. Je kan hier ook zelf de aanvraag indienen indien de medewerking van een architect niet vereist is.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Uitzonderingen

Vaak kunnen we je vragen ook al via mail beantwoorden. Je mag ons dus steeds mailen via omgevingsbalie@gemeentepelt.be.

Voor het opvragen van voorschriften of plannen van je woning is het niet nodig om een afspraak te maken. Wilt je de plannen van een woning opvragen waarvan je niet de eigenaar bent, voeg je ook een toestemming toe van de eigenaar. 

Wat meebrengen?

Kom je langs voor een afspraak, dan neem je best, indien voorhanden, volgende zaken mee:       

 • Ontwerpschetsen
 • Foto’s