Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe.

 

Voorwaarden

  • Leeftijd: je moet minstens 65 jaar oud zijn
  • Nationaliteit: je moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde - nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • Verblijfplaats: je moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Wat moet ik doen?

Je maakt best op voorhand een afspraak met het OCMW.

Kostprijs

Het bedrag dat je kan  ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als je je hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woon je alleen en deel je je hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang je het verhoogde bedrag.

;