Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

IVT- Inkomensvervangende tegemoetkoming
Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

IT ? Integratietegemoetkoming
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een beperking met een vermindering van zelfredzaamheid. Dit inkomen dekt een deel van de meerkost die voortkomt uit de handicap.

Om in aanmerking te komen voor de deze tegemoetkomingen moet je handicap erkend zijn. Indien dit nog niet gebeurde, geldt je aanvraag voor de tegemoetkoming meteen ook als aanvraag tot erkenning van je handicap. De erkenning van een handicap en de maandelijkse tegemoetkoming wordt onderzocht door de Federale Overheid Sociale Zekerheid.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kan je maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Wat moet ik doen?

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je je pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kan je online je aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij je arts of specialist.
  • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bij de dienstencentra BinnenHOF en PelleMelle en bij het gemeentehuis Oude Markt krijg je hulp bij de aanvraag van een zorgbudget. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Kostprijs

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van je gezin.

;