Inname openbaar domein

Bij het uitvoeren van bouwwerken op private eigendom wordt vaak een gedeelte van de openbare weg ingenomen. Dergelijke innames vormen voor weggebruikers een belemmering voor het verkeer en moeten derhalve tot een minimum beperkt worden. 

Wil je gebruik maken van het openbaar domein (stoep, openbare weg, ...) voor bouwwerken, dan moet je als bouwheer hiervan melding maken bij de technische dienst. Op basis van het aantal ingenomen m² en de duurtijd wordt een belasting berekend dat je voor de inname verschuldigd bent. Iedere wijziging van de ingenomen oppervlakte die wordt doorgevoerd na het invullen van het aangifteformulier moet doorgegeven worden via het aangifteformulier.

Daarnaast moet je bij de lokale politie een signalisatievergunning aanvragen.

Indien je voor minder dan 14 opeenvolgende dagen het openbaar terrein wil innemen, hoef je dit formulier niet in te vullen.

Kostprijs

De belasting wordt berekend volgens het reglement op basis van de ingenomen oppervlakte van de openbare weg en de duur van de inname

De inname wordt geregeld onaangekondigd door de gemachtigde van de gemeente vastgesteld op basis een opmeting ter plaatse. 

De belasting is vastgesteld op 0,20 € per m² en per dag met een minimum van 50 € per aangifte. Vanaf het ogenblik waarop de bezetting een duurtijd van één jaar overschrijdt, bedraagt de belasting 0,50 € per m² en per dag.

Uitzonderingen

Er is vrijstelling van belasting bij inname van de openbare weg voor werven van minder dan 14 kalenderdagen, te rekenen met ingang van de eerste dag van inname vermeld in de signalisatie vergunning m.b.t. werken op eenzelfde locatie.

Om opnieuw voor eenzelfde locatie van deze vrijstelling te genieten, moet de laatste inname reeds 3 maanden beëindigd zijn.

;