Inrichting Park van Lille

Update januari 2024

De eigenlijke aanleg van het park is bezig.

Update november 2023: start van de werken

De werken starten op maandag 13 november. Eerst wordt er aan het groen gewerkt.

De gemeente kocht het 50 are grote park bij het teutenhuis ‘Spaas’ in 2020. Het wordt nu omgevormd tot een Engelse landschapstuin. De werken duren tot in het voorjaar van 2024 en vanaf dan zal het park toegankelijk zijn voor het publiek. Het gaat om een investering van 390 000 euro.

Er is heel bewust voor gekozen om het park van Lille in te richten als een publieke tuin. De beslotenheid van vroeger wordt opengebroken met verschillende toegangspoorten. Nieuwe paden worden aangelegd in kleiklinkers en zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een centraal plein met banken en een pergola bieden bezoekers de mogelijkheid om de omgeving rustig in zich op te nemen. 

Alle groen dat duurzaam waardevol is, wordt bewaard. Een aantal oude en aangetaste dennen worden verwijderd. De monumentale beukenboom werd met jute ingepakt als bescherming tegen zonnebrand. De Libanonceder verloor een top als gevolg van een hevige windstoot. Hij kreeg een kroonverankering en werd gesnoeid om herstel mogelijk te maken. De bestaande gordel van struikgewas wordt gedund. Om te zorgen voor verjonging en verdichting, komen er nieuwe planten bij. Prairiegrassen en meerjarige planten zorgen voor een kleurrijke overgangszone tussen de grasvlakte en het omgevend groen tegen de muren. Op de nieuwe perceelsgrens werd een omheining voorzien en werden al leilindes en een beukenhaag aangeplant.

Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt gaven hun advies om ook de natuur een plaats te geven in het park. Zo komen er nestkasten voor parkvogels, een vogelwaterbad, een afgestorven boom als thuisbasis voor insecten en een bijenhotel. De beplanting zorgt voor kleur in elk seizoen en vormt een bron van nectar voor de inheemse bijen en hommels. De bodem wordt verrijkt zodat er zelfs in droge zomers niet veel water gegeven moet worden. De inrichting van de tuin is op deze manier klimaatrobuust.

Het Park van Lille maakt deel uit van het door het Agentschap Onroerend Erfgoed beschermd gebied ‘dorpsgezicht Sint-Huibrechts-Lille’. Dat beschermt de eigenheid van de kern van Sint-Huibrechts-Lille als een van de zeldzame teutendorpen in Vlaanderen. De inrichting van het park zal die eigenheid nog beter tot zijn recht laten komen. Door de grote variatie in het park kan het tenslotte dienst doen als voorbeeldtuin en als inspiratiebron voor de bezoekers.

Onderaan vind je een presentatie met een volledig overzicht van het project.

;