Inschrijving vreemdelingen

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats om zijn inschrijving aan te vragen.

Voor wie

U wilt voor lange tijd of permanent in België verblijven.

Voorwaarden

De vreemdelingenwetgeving is complex en elke situatie is anders. Raadpleeg eventueel de website (Agentschap Integratie en Inburgering) om na te gaan welke verblijfsprocedure je kan volgen en welke documenten je daarvoor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

Gelieve een mail te sturen naar vreemdelingen@gemeentepelt.be om uw inschrijvingsprocedure op te starten. 

Wat moet er in die mail staan?

  • Adres (huurovereenkomst/koopovereenkomst)
  • Kopie/foto van je identiteitskaart of paspoort
  • Telefoonnummer
  • Doel van uw verblijf: werknemer, zelfstandige, pensioensgerechtigde? In België of in het buitenland?

Vervolgens kan de juiste procedure worden opgestart en een aspraak gemaakt worden op de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente Pelt. 

Voor sommige procedures vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken Brussel een bijdrage te betalen die de administratieve kost dekt voor de behandeling van een verblijfsaanvraag of een visumaanvraag (visum D - lang verblijf). 

Naargelang de leeftijd en het doel van de aanvraag kan mijn vrijgesteld worden om deze bijdrage te betalen. 

Voor meer informatie over de bijdrage en hoe ze te betalen, kan je terecht op de website van dienst vreemdelingenzaken .

Wat meebrengen?

- Paspoort

- Eventuele documenten om de verwantschap aan te tonen (in kader van een gezinsherenigingsprocedure).

;