Inschrijving vreemdelingen - Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven

Elke persoon met een andere nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven moet zich inschrijven.

Als je als buitenlander voor lange tijd naar België wilt komen, dan heb je mogelijk een visum nodig.Je kan controleren of je een visum nodig hebt op volgende website.  Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat of de ambassade. Het geeft de toestemming gedurende een bepaalde periode in België te verblijven of erdoorheen te reizen.

Er bestaan verschillende soorten visa. Bij jouw aanvraag op de ambassade of het consulaat zal men jou direct meedelen welk type visum je nodig hebt.

Voorwaarden

Je wil voor lange tijd of permanent in België verblijven.

Wat moet ik doen?

Een visum moet je persoonlijk aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont.

Als er in het land waar je woont, geen Belgische ambassade of consulaat is, dan moet je je wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor jouw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zal je moeten motiveren waarom je naar België wilt komen.

De procedure die je moet volgen, is afhankelijk van

  • je nationaliteit
  • de duur van jouw verblijf
  • en het doel van jouw verblijf in België.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. Voor hen volstaat meestal een identiteitskaart of een paspoort.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum voor België. Je kan ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat

Wil je permanent in België komen wonen, dan moet je je inschrijven. Hoe doe je dit?

Stuur een mail naar vreemdelingen@gemeentepelt.be.

Wat moet er in die mail staan?

  • adres + datum aankomst
  • kopie/foto van je identiteitskaart of paspoort
  • huurovereenkomst/koopovereenkomst/toestemming adres
  • recente pasfoto
  • telefoonnummer
  • toevoegen: werknemer, zelfstandige, pensioengerechtigde? In België of in het buitenland? Arbeidsovereenkomst, bewijs van voldoende inkomsten (3 recente loonfiches)

Kostprijs

Voor sommige procedures vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken Brussel een bijdrage te betalen die de administratieve kost dekt vor de behandeling van een verblijfsaanvraag of een visumaanvraag (visum D - lang verblijf).

Naargelang de leeftijd en het doel van de aanvraag kan men vrijgesteld worden om deze bijdrage te betalen.

Voor meer invormatie over de bijdrage en hoe ze te betalen, kan je terecht op de website van dienst vreemdelingenzaken