Intrafamiliaal geweld

Familie Justice Center (FJC)

Het Family Justice Center Limburg (FJC) helpt je gezin wanneer dat te maken krijgt/heeft met intrafamiliaal geweld.

Het FJC Limburg is een samenwerking met verschillende diensten waaronder politie, parket en hulpverlening.

Samen met al deze partners probeert het FJC Limburg op een snelle, adequate en vraaggerichte manier terug veiligheid te creëren binnen jouw gezin.

Het uitgangspunt van het FJC is een gezinsgerichte aanpak waarbij het rekening houdt met de noden en behoeften van iedereen binnen jouw gezin.

Momenteel is het FJC een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst. Dit wil zeggen dat je via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie,…) doorverwezen wordt naar het FJC.

 

Wat kan je doen wanneer je betrokken bent of vermoedens hebt van intrafamiliaal geweld?

Geweld is nooit oké. Erover praten is de eerste stap.

Het is belangrijk om melding te maken bij de politiediensten indien je betrokken bent bij intrafamiliaal geweld of wanneer je vermoedens hebt van intrafamiliaal geweld. Je kan met je vragen of situaties met geweld ook altijd terecht bij 1712.

Durf je niet naar de politie te stappen, praat dan zeker met een vriend, kennis, schoolleraar, ….

Enkele tips

Probeer de situatie goed te begrijpen:

Als je je niet goed voelt in je relatie of gezin probeer dan voor jezelf te begrijpen wat er niet goed gaat. Het is belangrijk dat je de zaken duidelijk ziet voor je om het even welke stap zet.

Behoud sociaal contact:

Probeer niet geïsoleerd te raken: contact met familie, vrienden of buren is belangrijk. Zoek een vertrouwenspersoon en spreek samen af wat hij/zij voor jou kan doen.

Voorkom geweld:

Kwaadheid is er niet plots, maar bouwt zich op, tot het moment dat het niet meer gaat en er soms geweld aan te pas komt. Het is belangrijk in te grijpen als je de kwaadheid voelt opkomen, dus vóór je je agressiepunt bereikt. Want geweld is nooit oké.

Bescherm jezelf en je kind(eren)

Denk in alle kalmte na over een beschermingsscenario. Je kan daarvoor een beroep doen op de buren, professionele diensten … Weet waar je naartoe kan als de situatie uit de hand zou lopen. Als je aanvoelt dat er een crisis op komst is, zoek dan een veilige plaats op, al is het maar voor even.

Installeer de app 112BE (APP 112 BE)

;