Jagers moeten aantal everzwijnen in Hageven terugdringen

Om het aantal everzwijnen in het Hageven terug te dringen, hebben de gemeente Pelt, de provincie Limburg en Natuurpunt samen een jachtverpachting uitgeschreven. De procedure is inmiddels afgerond en twee jagers van een plaatselijke wildbeheerseenheid kregen de opdracht toegewezen.

De jagers zullen voortaan samenwerken om ervoor te zorgen dat de populatie everzwijnen niet te groot wordt om zo schade aan de omgeving te beperken.

Schepen van landbouw en natuur Liesbeth Fransen: “Zowel het natuurgebied als de landbouw rondom ondervinden schade door het teveel aan everzwijnen en daar willen we tegen optreden.”

Het aantal everzwijnen en de meldingen van schade door everzwijnen valt in Pelt gelukkig nog behoorlijk mee. In de Lindelse bossen en meer richting Hechtel-Eksel hebben de jachtrechthouders het wel druk om de everzwijnpopulatie te beheersen. In de bossen van de Kolis zijn er slechts af en toe waarnemingen van doortrekkers.

Gedeputeerde voor Natuur Bert Lambrechts: “De laatste jaren werd in de Grote Heide het aantal everzwijnen steeds talrijker. Spijtig genoeg leidde dat al eens tot verkeersongevallen op de Noord-Zuid en tot schade in landbouwgewassen en aan privétuinen. Ook vogels die in de natuurgebieden op de grond broeden, zijn regelmatig slachtoffer van het everzwijn. Met deze maatregel werken we samen met alle betrokkenen aan een duurzame oplossing”.

Er was al regelmatig overleg tussen de gemeente Pelt, provincie Limburg, Natuurpunt, Boerenbond, lokale WBE’s, landbouwers, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurmonumenten om de overlast door de everzwijnen in het Hageven aan te pakken. Die is er nu dus met een jachtrecht op everzwijnen in het Hageven.

Gepubliceerd op donderdag 14 juli 2022 15.26 u.