Jubileumsubsidies

Het gemeentebestuur wil verenigingen die hun jubileum vieren graag in de bloemetjes zetten omwille van jarenlange inzet.

Verenigingen die 10, 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan, krijgen van het gemeentebestuur een jubileumsubsidie. Een welgekomen extraatje voor een feestelijk jaarprogramma voor jouw vereniging!

Voorwaarden

Volgende verenigingen kunnen een dossier indienen:

  • verenigingen die 10, 25 of 50 jaar bestaan (of een veelvoud hiervan) in het jaar waarin ze deze aanvraag doen. Voor carnavalsverenigingen geldt dit voor veelvouden van 11 jaar.
  • verenigingen die erkend zijn
  • verenigingen die activiteiten organiseren die specifiek gericht zijn op de Peltse inwoners of het Peltse grondgebied.
  • buurtverenigingen komen niet in aanmerking

Wat moet ik doen?

De aanvraag dient ten laatste een maand voor de datum van de viering ingediend te worden.

Kostprijs

Er worden toelagen voorzien van €5 per jaar voor veelvouden van 10, 25 en 50 jaar. Voor
carnavalsverenigingen worden deze toelagen daarentegen voorzien voor veelvouden van 11 jaar.
De jubileumtoelage bedraagt per vereniging maximaal €500 per jaar.

Afhandeling

De uitbetaling gebeurt na indiening van de facturen van de kosten van deze viering bij vrijetijd@gemeentepelt.be

Regelgeving

De subsidie moet gebruikt worden om de kosten van de viering te betalen.

;