Kadastrale gegevens

Indien je informatie wenst over je eigendom, zoals het kadastraal plan, het kadastraal inkomen, de kadastrale legger of de perceelsoppervlakte, dan kan je hiervoor terecht bij de dienst ruimtelijke ordening waar je deze informatie kan inkijken.

Het is ook mogelijk om gratis het kadasterplan te raadplegen op de website van het Kadaster. Je kan er opzoekingen doen op adres.

Uitzonderingen

De dienst omgevingsbalie kan deze informatie enkel meedelen. Voor officiële informatie moet je een kadastraal uittreksel (van het plan of de legger) aanvragen op de dienst van het Kadaster te Hasselt.