Kadastrale gegevens

 

 

Indien je informatie wenst over je eigendom, zoals het kadastraal plan, het kadastraal inkomen, de kadastrale legger of de perceelsoppervlakte, dan kan je hiervoor terecht bij de dienst ruimtelijke ordening waar je deze informatie kan inkijken.

Het is ook mogelijk om gratis het kadasterplan te raadplegen op de website van het Kadaster. Je kan er opzoekingen doen op adres.

Via de website van de federale overheidsdienst financiën kan je een kadastraal uittreksel opvragen. Hierop vind je onder meer de eigenaar van een perceel.

 

Voor wie

 

 

Voorwaarden

 

 

Wat moet ik doen?

 

 

Kostprijs

 

 

Afhandeling

 

 

Regelgeving

 

 

Uitzonderingen

De dienst omgevingsbalie kan deze informatie enkel meedelen. Voor officiële informatie moet je een kadastraal uittreksel (van het plan of de legger) aanvragen op de dienst van het Kadaster te Hasselt.

De omgevingsbalie mag omwille van de wet op de privacy geen persoonsgegevens doorgeven.

 

Wat meebrengen?

 

 

Meer info