Kadastrale gegevens

Indien je informatie wenst over je eigendom, zoals het kadastraal plan, het kadastraal inkomen, de kadastrale legger of de perceelsoppervlakte, dan kan je gratis het kadasterplan raadplegen of afdrukken. Je kan er opzoekingen doen op adres.

Via de website van de federale overheidsdienst financiën kan je een kadastraal uittreksel opvragen. Hierop vind je onder meer de eigenaar van een perceel.

Je kan het kadaster contacteren via het nummer 02 572 57 57.