Kadervorming jeugd

Binnen het meerjarenplan wordt jaarlijks budget voorzien als subsidie voor het volgen van een cursus in het jeugdwerk. Een refertejaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Voor wie

  • De begunstigde is een jongere die in Pelt woont en/of actief is in een Pelter jeugdvereniging;
  • De jongere is minimum 15 jaar en maximum 30 jaar.
  • De jongere dient de kadervormingscursus met goed gevolg beëindigd te hebben.

Voorwaarden

Enkel een attest behaald in één van deze opleidingen komen in aanmerking:

  • De cursus moet georganiseerd zijn door een organisatie die erkend is door de Vlaamse overheid om kadervormingstrajecten te organiseren;
  • Het volgen van de cursus moet leiden tot het attest van animator, hoofdanimator of instructeur;

Wat moet ik doen?

Om een aanvraag te doen voor de subsidies kadervorming jeugd vul je het aanvraagformulier in.

Kostprijs

100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald aan de deelnemer. Verplaatsingskosten en andere extra kosten worden niet gesubsidieerd.