Kernkompas: wegen naar versterking handelskern Pelt

De resultaten van het Provinciaal Kernkompas voor Pelt zijn bekendgemaakt. Dat Kernkompas moet helpen om de Peltse handelskern duurzaam te versterken. Het Kernkompas spruit voort uit het traject ‘Naar de Kern’, een co-creatietraject dat in Pelt in mei 2019 is gestart.

Met dit traject bracht de provincie Limburg met de steun van UNIZO en ABM professionele (retail)experten, lokale handel & horeca en andere stakeholders van Pelt samen rond de tafel. Elke gemeente beschikt over unieke eigenschappen, een uniek DNA. Dit DNA is een sterk fundament waarmee de inwoners en ondernemers zich kunnen identificeren en dat kan gebruikt worden als een katalysator voor de versterking van het ondernemerschap en voor de handelskern.

Het Peltse DNA laat zich, volgens de Peltenaar, het best samenvatten onder de noemer 'uitmuntende levenskwaliteit'. 'Uitmuntend' verwijst daarbij niet naar perfect, wel naar 'gewoon goed, je best doen'. “’Levenskwaliteit’ slaat dan weer op 'een gemeente op mensenmaat', waar het nog mogelijk is om kwalitatief en betaalbaar te wonen in een gezonde, groene en aangename leefomgeving.

De bedoeling is dat inwoners en bezoekers dit DNA en het unieke van Pelt voelen én ervaren. Daarom is het belangrijk om dit DNA te vertalen in een scherpe focus en op basis hiervan duidelijke keuzes te maken in alle initiatieven die bijdragen tot een duurzame kernversterking van Pelt. In het Kernkompas wordt gekeken naar cross-overs met andere beleidsdomeinen zoals toerisme en cultuur en nieuwe co-creatieformules waarmee Pelt extra waarde kan toevoegen aan de lokale of regionale beleving en vice versa.

Concrete voorstellen

In het Kernkompas passeren diverse voorstellen de revue om de 'uitmuntende levenskwaliteit' van Pelt concreet gestalte te geven:

  • De creatie van een landmark typerend voor Pelt. Een mogelijkheid is de creatie van een centraal gelegen participatie- en ontmoetingsplek naar het model van de Griekse Agora. Deze plek bevindt zich in het groen en beschikt over alle digitale faciliteiten.
  • Pelt kan de eerste Belgische gemeente worden die de donuteconomie actief omarmt. De donuteconomie is een duurzaam mensgericht model voor het maken van (economische) keuzes. De donuteconomie is dus bij uitstek een model voor uitmuntende levenskwaliteit. Een voorbeeld is een plaatselijk bedrijf dat vrijwilligerswerk volwaardig integreert in het werkschema van het personeel.
  • Pelt wordt geroemd omwille van de mooie natuur, het vele groen en de culturele voorzieningen. Daarom komt de suggestie om op zoek te gaan naar bedrijven actief in deze domeinen en hen een geschikt handelspand in Pelt aan te bieden.
  • Een permanente overdekte versmarkt voor streekeigen, seizoensgebonden, gezonde voeding. De verkoop gebeurt rechtstreeks door boeren of door ambachtelijke producenten.
  • Het verder stimuleren van lokale basisproductie: stadslandbouw, voedselbossen, pluktuinen, hoeveproducten en andere korte keten initiatieven.
  • Een vrijwilligersplatform waar oud en jong zijn gading kan vinden, zoals een buddy-systeem voor mensen die zich eenzaam voelen.
  • Binnen de gemeente kan een ambtenaar worden aangesteld, een zogenaamde DNA-coördinator, voor een permanente opvolging van de Peltse DNA-lijn.

Raadpleeg hier het volledige Kernkompas Pelt

Gepubliceerd op maandag 8 februari 2021 9.20 u.