Leegstand

Wanneer een woning of een gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden leeg staat, spreken we van leegstand. De gemeente Pelt wilt deze leegstand actief aanpakken om verwaarlozing tegen te gaan en te zorgen voor een aanbod van voldoende betaalbare woningen.

Op 29 augustus 2019 werd door de gemeenteraad beslist een reglement met een belasting op leegstaande woningen en gebouwen goed te keuren. Omwille van de fusie zullen alle panden starten vanaf jaar 1, ook de panden die reeds opgenomen waren op de afzonderlijke inventarissen van Overpelt en Neerpelt.

Wat moet ik doen?

De dienst omgeving onderzoekt de leegstand in onze gemeente. Op basis van een aantal criteria stellen wij een vermoeden van een leegstaande woning vast, bijvoorbeeld:

  • er is geen inschrijving in het bevolkingsregister sinds 12 maanden
  • een overwoekerde tuin
  • dichtgemaakte raamopeningen

Bij een opname ontvangen de eigenaars van het pand een aangetekend schrijven met de administratieve akte van opname, een beschrijvend verslag en foto’s. Op dit ogenblik hebben zij de mogelijkheid om binnen de 30 dagen van de zending een bezwaar in te dienen tegen de opname. Bezorg ons bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw niet leeg staat.

Dien je geen bezwaar in of wordt het bezwaar ongegrond verklaard, wordt het pand opgenomen op de inventaris. Het is echter wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van de heffing. De mogelijke vrijstellingen staan in het belastingreglement beschreven. Vraag je geen vrijstelling aan of wordt er geen vrijstelling toegekend, kan je een heffing verschuldigd zijn wanneer het pand 12 maanden op de inventaris staat.

Het pand kan geschrapt worden van de inventaris wanneer het pand sinds minstens 6 maanden ononderbroken in gebruik is.