Leegstaande woningen en gebouwen

Wil je langskomen bij de omgevingsbalie? Maak dan een afspraak via het nummer 011 94 94 79. 

Misschien is een bezoek aan onze dienst onnodig en kunnen we je de gevraagde info meteen mailen. Zo bespaar je heel wat tijd. Kunnen we je niet digitaal verder helpen, dan neemt een medewerker snel contact met je om een afspraak vast te leggen op een moment dat voor jou het beste past.

Dien je bezwaar in

 

Wanneer een woning of een gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden leeg staat, spreken we van leegstand. De gemeente Pelt wil deze leegstand actief aanpakken om verwaarlozing tegen te gaan en te zorgen voor een aanbod van voldoende betaalbare woningen.

Op 29 augustus 2019 keurde de gemeenteraad een belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen goed.

Alle panden die opgenomen worden op de lijst starten vanaf jaar 1, ook de panden die reeds opgenomen waren op de afzonderlijke inventarissen van Overpelt en Neerpelt.

Wat moet ik doen?

STAP 1: ONDERZOEK

De dienst omgeving onderzoekt de leegstand in onze gemeente. Op basis van een aantal criteria stellen wij een vermoeden van een leegstaande woning vast, bijvoorbeeld:

  • er is geen inschrijving in het bevolkingsregister sinds 12 maanden
  • een overwoekerde tuin
  • dichtgemaakte raamopeningen

STAP 2: MELDING

Bij een opname ontvangen de eigenaars van het pand een aangetekend schrijven met de administratieve akte van opname, een beschrijvend verslag en foto’s.

STAP 3: EVENTUEEL BEZWAAR

Vanaf het moment dat je de akte van opname hebt ontvangen, heb je 30 dagen de tijd om een bezwaar in te dienen. Je kan online een bezwaar indienen of je kan een afspraak maken bij de dienst omgeving om daar bezwaar in te dienen. Bezorg ons bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw niet leeg staat.

STAP 4: OPNAME IN DE INVENTARIS

Dien je geen bezwaar in of wordt het bezwaar ongegrond verklaard, wordt het pand opgenomen op de inventaris. Het is echter wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van de heffing. De mogelijke vrijstellingen staan in het belastingreglement beschreven. Vraag je geen vrijstelling aan of wordt er geen vrijstelling toegekend, kan je een heffing verschuldigd zijn wanneer het pand 12 maanden op de inventaris staat.

Het pand kan geschrapt worden van de inventaris wanneer het pand sinds minstens 6 maanden ononderbroken in gebruik is.

Wat meebrengen?

Bij het indienen van een bezwaar:

Bewijsstukken die nodig zijn om de opname te betwisten of de vrijstelling te motiveren (dit kan je terug vinden in het reglement op onze website)
Begeleidend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen

;