Lindelsebaan: heraanleg stoepen

VOORTGANG VAN DE WERKEN

UPDATE 02/07/20

Vanaf maandag 6 juli krijgt na het fietspad, nu ook de rijweg van de Lindelsebaan een nieuwe slemlaag. Om een deklaag van goede kwaliteit te hebben die lang meegaat, is het van groot belang om absoluut niet door het vers aangelegde slem te rijden. Dat kan trouwens ook het voertuig beschadigen. De gemeente dringt er daarom op aan om de verkeerssignalisatie in de zijwegen te respecteren.

Een heel aantal zijwegen zijn tijdelijk afgesloten. De nodige signalisatie is daarvoor aangebracht en er is een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer. De grote omleiding loopt via de Noord-Zuidverbinding, de lokale via de Hoevenstraat.

Voor het lokale verkeer blijven een aantal aansluitingen op de Lindelsebaan open. Ze laten toe om de Lindelsebaan op te rijden en op sommige plaatsen zelfs te kruisen. Daarbij moet uiteraard de enkele rijrichting in de richting van Eksel gevolgd worden. Het gaat om de kruispunten die aangelegd zijn in betonklinkers:

  • Rijmenstraat (begin van de werken)
  • Heidestraat-Walstraat-Stalmanstraat
  • Gortenstraat-Meerstraat
  • Vrenenstraat-Rekkerstraat-Parkstraat
  • Hobosstraat-Kleinmolenstraat
  • Moldershoevenstraat (begin van de werken)

Klik hier om een overzichtsplannetje te raadplegen.

Voor het lokale verkeer dat de weg kent in de omgeving van de Lindelsbaan blijft op die manier – mits een kleine omweg – alles dus zeer goed bereikbaar.

Slem kan enkel op een volledig droog wegdek aangelegd worden. Omwille van het regenweer zijn de werken deze week bijgevolg niet gevorderd zoals voorzien. Het is dus mogelijk dat de laatste gedeelten pas na het bouwverlof afgewerkt kunnen worden. Tijdens het bouwverlof zal de signalisatie desgevallend verwijderd worden.

UPDATE 11/06/20

De afrondende werkzaamheden aan de Lindelsebaan kunnen van start gaan. In de week van 29 juni krijgen de fietspaden een bestrijking en rode slemlaag. In de daaropvolgende week wordt de rijweg voorzien van een bestrijking en nieuwe zwarte slemlaag. In principe moeten de werken op 10 juli afgerond zijn. Vanaf 29 juni tot het einde van de werken geldt er op de Lindelsebaan tussen de Moldershoevenstraat en de Rijmenstraat eenrichtingsverkeer in de richting van Eksel. De handelaars blijven steeds bereikbaar.

Regenweer kan roet gooien in deze planning. Het is immers onmogelijk om slem aan te leggen op een nat wegdek.

De afgelopen twintig maanden werd er gewerkt aan de Lindelsebaan. Wat begon als een dossier voor de aanleg van nieuwe stoepen, werd uitgebreid naar een vernieuwing van zowat alle nutsleidingen die onder de Lindelsebaan zitten. Want dit was de uitgelezen kans, als de stoepen toch verwijderd zouden worden.

UPDATE 19/03/20

Als gevolg van de corona-maatregelen, zijn de werken tot nader bericht opgeschort.

UPDATE 04/03/20

Op de Lindelsebaan zijn de werken in de allerlaatste fase. Momenteel worden de putdeksels van de riolering aan de hoogte van het wegdek aangepast. Meteen wordt een laatste inspectie van de riolering uitgevoerd. Het zijn plaatselijke werken waarbij er op beperkte delen een stukje eenrichtingsverkeer is. In mei is de aanleg van de slemlagen voor fietspad en rijweg voorzien.

UPDATE 06/02/20

De aannemer legt de laatste stukken voetpad aan. Dat is tussen de Swillenstraat en Voorhasselt. De Watergroep werkt nog aan de waterleiding tussen Voorhasselt en de Ringlaan. Het terugleggen van de stoepen op dat gedeelte is voor de Watergroep. Ook dit werk zal half maart klaar zijn. Later, zodra het weer het toelaat (april-mei) krijgen de fietspaden een rode slemlaag en de rijweg een bestrijking.

UPDATE 17/12/19

Tijdens de kerstvakantie is de weg open in beide richtingen; daarna is er eenrichtingsverkeer op het laatste gedeelte van de werken. Dat is vanaf de Stalmanstraat tot aan de Astridlaan.

Daar heeft de Watergroep voor haar gedeelte van de opdracht momenteel de bermen opgebroken, zodat de aannemer er vanaf 6 januari kan beginnen aan de nieuwe stoepen. Die nieuwe stoepen zijn bij het begin van de vakantie klaar tot aan de Heidestraat. Het gedeelte tussen de Heidestraat en de Stalmanstraat behoort tot de opdracht van De Watergroep.

UPDATE 24/10/19

de werken op de Lindelsebaan situeren zich momenteel vanaf de Koningsstraat tot iets voorbij de Neuserdijk. Vermoedelijk rond midden december is de laatste fase van Stalmanstraat tot Rijmenstraat aan de beurt. Deze werken duren in principe tot aan de kerstvakantie. Op het gedeelte waar gewerkt wordt, kan enkel in de richting van Eksel gereden worden.

UPDATE 05/08/19

Aan de Lindelsebaan komt de komende periode het gedeelte tussen de Gortenstraat en de Koningsstraat aan de beurt. Er geldt over dit gedeelte eenrichtingsverkeer in de richting van Eksel. Er wordt aan de stoepen gewerkt, mar ook nog aan de nutsleidingen.

UPDATE 5/7/19

De stoepen zijn klaar vanaf de Moldershoevenstraat tot aan de Vrenenstraat Daar kan het verkeer weer in twee richtingen rijden. Na het bouwverlof volgt het gedeelte tussen de Gortenstraat en de Koningsstraat. Het eenrichtingsverkeer in de richting van Eksel blijft over dit deel ook tijdens het bouwverlof gelden.

Tussen de Vrenenstraat en de Gortenstraat gebeuren enkel werken in opdracht van de Watergroep. Iedereen krijgt er een nieuwe huisaansluiting. Daarna worden de bestaande stoepen hersteld.

Eenrichtingsverkeer in verschillende fases

Om de voetpaden te kunnen aanleggen is het nodig om in de werkzone eenrichtingsverkeer in te stellen. Dit eenrichitngsverkeer gaat in de richting van Eksel.

Voor het doorgaand verkeer richting Overpelt is er een omleiding via de Noord-Zuidverbinding. De handelaars die zich in de werkzone op de Lindelsebaan bevinden, zullen steeds bereikbaar zijn via een plaatselijke omleiding.

Gelijktijdig met deze wegenwerken zullen er werken uitgevoerd worden door de nutsleidingen.

Er is een fietsomleiding voorzien via de Hoevenstraat tussen de Moldershoevenstraat en Pijpenstraat.

Heraanleg kruispunt met Kleinmolenstraat/Hobosstraat

Bij de herinrichting van de Lindelsebaan werd ook een heraanleg van het kruispunt met de Kleinmolenstraat en Hobosstraat voorzien. Dit kruispunt fungeert als een druk oversteekpunt op het fietsroutenetwerk en krijgt daarom een fietsveilige inrichting. Het kruispunt is inmiddels weer open.

Meer info

Wens je meer info over deze werken, dan kan je contact opnemen via wegenwerken@gemeentepelt.be of op 011 94 94 94.