Lokaal bedrijventerrein Nolim Noord

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Maak een afspraak

Gemeente Pelt start met de verkoop van industriegronden in het lokaal bedrijvenpark ‘Nolim noord’. De site is het noordelijk sluitstuk van de gekende industriezone ‘Nolimpark’. Het gebied is vlot bereikbaar via de Haltstraat en de Stuifzandstraat. De aanleg van de ontsluitingsinfrastructuur en bufferzones zal klaar zijn in de eerste helft van 2019.

Voor wie

Kleine en middelgrote ondernemingen

Voorwaarden

De gronden worden verkocht per module met een breedte van 6 meter. De kandidaat-koper kiest zelf hoeveel modules hij wenst te kopen, met een maximum van in totaal 9000m², en onder voorbehoud dat er geen onbruikbare restmodules overblijven. Het afpalingsplan met weergave van de modules en een tabel met de oppervlaktes vind je verder terug in deze bundel.

Wat moet ik doen?

Je vult de vestigingsaanvraag in en bezorgt deze aangetekend aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt. Je mag de aanvraag ook afgeven in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Heb je concrete vragen of heb je interesse in het bouwen van een onderneming op een van de KMO-zones, dan maak je een afspraak.

Kostprijs

€ 45 per m²