Lokaal cliëntoverleg

Wanneer verschillende hulpverleners je helpen om je situatie op verschillende levensdomeinen te verbeteren, is het soms moeilijk om het overzicht te houden over wie, wat, wanneer precies doet. Dit maakt de toestand complex.

In zulke situaties helpen we je graag verder. Samen met jou en alle betrokkene hulpverleners zitten we rond de tafel, stemmen we de hulp goed af en maken we haalbare afspraken . Zo’n gesprek noemen we een lokaal cliëntoverleg. Tijdens het overleg kan je jouw vragen, verwachtingen en bedenkingen kwijt aan de hulpverleners en komen we samen tot een plan van aanpak.

Een lokaal cliëntoverleg kan je aanvragen bij het OCMW van onze gemeente.

Voor wie

De cliënt/het gezin is:

  • meerderjarig, woonachtig in Pelt
  • aangemeld bij meerdere (minstens 2) diensten of organisaties
  • in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
  • problemen op verschillende levensdomeinen (multi probleemsituatie)

Elke hulpverlener, begeleider, huisarts of dienst kan een lokaal cliëntoverleg aanvragen, op voorwaarde dat dit met de cliënt besproken is. Ook de cliënt zelf kan een overleg aanvragen.

Wat moet ik doen?

Via het formulier dat je op deze pagina kan aanklikken kan je een aanvraag doen. Deze komt automatische bij de overlegorganisator terecht, die je contacteert omtrent je aanvraag.

Je hebt volgende gegevens nodig om het formulier in te kunnen vullen:

  • Persoonsgegevens cliënt (rijksregisternummer, mutualiteit,…)
  • Contactgegevens cliënt (adres, telefoonnummer, mail,…)
  • Contactgegevens uit te nodigen personen/netwerk (organisatie, mail, telefoon,..)

Kostprijs

Gratis

;