Lokaal cliëntoverleg

Een probleem hangt vaak samen met andere problemen. Zo gaan financiële problemen vaak gepaard met emotionele en relationele problemen, huisvestingsproblemen, tewerkstelling, gezondheid… 

We helpen je graag verder. Samen met jou gaan we met alle hulpverleners aan tafel en we stemmen de hulp goed af. Zo’n gesprek noemen we een lokaal cliëntoverleg. Tijdens het overleg kan je je vragen, verwachtingen en bedenkingen kwijt aan de hulpverleners en komen we samen tot een plan van aanpak. 

Voor wie

De cliënt/het gezin is:

  • meerderjarig, woonachtig in Pelt
  • aangemeld bij meerdere (minstens 2) diensten of organisaties
  • in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
  • ervaart problemen op verschillende levensdomeinen (multiprobleemsituatie)

Wat moet ik doen?

Elke hulpverlener, begeleider, huisarts of dienst kan een lokaal cliëntoverleg aanvragen, op voorwaarde dat dit met de cliënt besproken is. Ook de cliënt zelf kan een overleg aanvragen. Je doet dat via het formulier dat je via de link op deze pagina kan aanklikken.

Je hebt volgende gegevens nodig om het formulier in te kunnen vullen:

  • Persoonsgegevens cliënt (rijksregisternummer, mutualiteit,…)
  • Contactgegevens cliënt (adres, telefoonnummer, mail,…)
  • Contactgegevens uit te nodigen personen/netwerk (organisatie, mail, telefoon,..)

Kostprijs

Gratis