Machtiging praalwagen carnaval

Elke carnavalsvereniging die zich met een praalwagen op de openbare weg wil begeven (op weg naar of van een stoet, proefrit,...) moet over een machtiging beschikken. 

 

Voor wie

Carnavalsverenigingen die zich met hun praalwagen op de openbare weg begeven

Voorwaarden

  • De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 betreffende technische eisen en de omzendbrief MOW/2022/001 van 16 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd.
  • Deze gemeentelijke machtiging heeft een geldigheid van maximum zes maanden en vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften die erop van toepassing zijn.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen moet ervoor zorgen dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd. De gemeentelijke machtiging ontslaat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen niet van de verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid te treffen. Het wordt onder meer aangeraden om het traject van de verplaatsing grondig te verkennen om na te gaan of het vervoer met de praalwagen of praalaanhangwagen mogelijk is.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen brengt de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt, minstens tien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de hoogte van de voorgenomen verplaatsing.
  • Voor het uitzonderlijk vervoer met de praalwagens of praalaanhangwagens over trajecten waarvan de eindbestemming zich buiten een straal van 25 kilometer van de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt ligt, voegt de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen het traject dat zal worden gevolgd om de proefrit uit te voeren of de bestemming te bereiken en terug te keren, toe aan de aanmelding bij de gemeente. Die aanmelding moet gebeuren uiterlijk tien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen.
  • De machtiging moet tijdens het vervoer op de openbare weg in het voertuig aanwezig zijn. De politie kan hierop steeds controles uitvoeren.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens

Koninklijk besluit van 15 maart 1968 rond de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

;