Heraanleg Marktplein

Vanaf 11 april 2023 wordt het Marktplein in Neerpelt Centrum heraangelegd. Het wordt een groen plein waar het fijn toeven is voor jong en oud, dat klaar is voor de klimaatverandering, veel ruimte geeft aan groen en zwakke weggebruikers, en ook nog ruimte laat voor de auto. In eerste instantie - tot in het najaar van 2023 - wordt er in de ondergrond gewerkt: riolering en nutsleidingen. Vanaf het najaar volgt de opbouw. In het voorjaar van 2024 kan het nieuwe plein in gebruik genomen worden. De gemeenteraad van 29 september 2022 keurde hiervoor het ontwerp goed. Je vindt het hieronder.

Ook de Broesveldstraat, Kerkstraat die aan het Markplein liggen en de kruispunten die op het plein uitkomen zijn in de werken inbegrepen.

Fasering van de werken

 1. Start 11/04: nutsleidingen Broesveldstraat en Marktpleinstraat - enkel de
  voetpaden worden opgebroken;
 2. Eind april: start riolering Broesveld - de volledige weg wordt opgebroken;
 3. Half mei : start riolering Marktpleinstraat - de volledige weg wordt opgebroken -
  en nutsleidingen Kerkstraat - enkel de stoepen worden opgebroken;
 4. Eind mei: start riolering Kerkstraat - de volledige weg wordt opgebroken;
 5. Na het bouwverlof: voorlopig voetpad Marktpleinstraat;
 6. Tijdens het bouwverlof wordt nog een tijdje aan de nutsleidingen gewerkt;
 7. Na het bouwverlof wordt het Marktplein volledig opgebroken;
 8. Oktober '23: heraanleg Kerkstraat;
 9. November '23: heraanleg Broesveldstraat;
 10. November '23 - eind maart '24: heraanleg Marktplein.

Tegen eind maart 2024 zouden alle werken afgerond moeten zijn.


Planning na het bouwverlof

(Zie plannetje onderaan)

Meteen vanaf de hervatting van de werken zal de gehele werkzone niet meer
toegankelijk zijn met de auto. Het gaat om de rode zone op het plannetje op de
binnenpagina’s. Daar vind je ook de planning van de werken. Let op: de planning
is steeds onder voorbehoud; tegenslagen en weerverlet kunnen de planning
beïnvloeden.


Als alles blijft lopen zoals het nu loopt, zullen de werken tegen de volgende
lente afgerond zijn.

1. Marktplein

Het Marktplein wordt helemaal opgebroken. De laatste parkeerplaatsen op het
plein verdwijnen daarmee. Op de achterzijde van dit blad vind je nog eens de
parkeeralternatieven. Eerst wordt er in de ondergrond gewerkt. De heraanleg van het plein zelf zal duren van november tot het einde van alle werken, in het voorjaar van 2024.

Eerst worden wegen rondom het plein heraangelegd. Op die manier kan de verkeerscirculatie zo snel mogelijk genormaliseerd worden.

2. Broesveldstraat

In de Broesveldstraat wordt eerst een vijftal weken gewerkt aan de nutsleidingen aan de
kant met de oneven huisnummers. Vanaf ongeveer half september start dan de aanleg
van de nieuwe weg, met achtereenvolgens de fundering, de boordstenen, de voetpaden
en tenslotte de rijweg. In de loop van de maand oktober zal de straat klaar zijn.

3. Marktpleinstraat

Een voorlopig voetpad met rijplaten houdt de handelszaken een woningen toegankelijk.

4. Kerkstraat

In de Kerkstraat kan de heraanleg van de voetpaden beginnen tegen begin oktober.

Verkeer en bereikbaarheid

(Zie plannetje onderaan)

In de gehele rode (en gele) zone is meteen vanaf de hervatting van de werken geen
autoverkeer meer mogelijk. Alle straten die uitkomen op het Marktplein zijn doodlopend.

Het kruispunt met de Hoekstraat blijft voorlopig open met een tijdelijke verharding. Het
verkeer van de Hoekstraat kan zo steeds richting Leopoldlaan. In de straat geldt zoals
steeds éénrichtingsverkeer.

Het kruispunt van de Broesveldstraat met Justitielaan/Onderwijslaan blijft voorlopig open
met een tijdelijke verharding.

In de Pastorijstraat is verkeer in twee richtingen toegestaan toot aan parking Kerkplein.
Voor voetgangers en fietsers (fietsen aan de hand!) is er steeds een verbinding tussen
Pastorijstraat, Kerkstraat en Kloosterstraat.

De aannemer tracht tenslotte alle handelszaken en woningen rondom het Marktplein zo
goed mogelijk toegankelijk te houden met behulp van rubberen rijplatenParkeren voor klanten en bezoekers

Parkeren doe je best op de parkings voor lang parkeren:

 1. Forte ondergronds (2 uur gratis, 1 euro per uur): makkelijk en veilig. Bekijk hier hoe eenvoudig de parking werkt en ook hoe je er geraakt.
 2. Syntra
 3. VCLB Bremstraat
 4. Den Akker

Zie plannetje onderaan.


Feedback

Aan de opmaak van de plannen ging een breed participatietraject vooraf met omwonenden, handelaars en inwoners van binnen en buiten de gemeente. Tegelijk startten er een aantal technische studies in verband met de ondergrond. Feedback en studieresultaten gingen naar het studiebureau dat zopas zijn definitief ontwerp afrondde. Afgelopen zaterdag kregen de omwonenden van het Marktplein en de handelaars alvast de gelegenheid om de plannen te bekijken en nu gaf ook de gemeenteraad groen licht.

Groen

Het nieuwe Marktplein wordt een plein waar mensen uit Pelt en daarbuiten elkaar kunnen ontmoeten in een aangename groene omgeving, waar de zaterdagmarkt jong en oud samenbrengt en waar er plaats is voor evenementen. Deze boeiende verblijfsplek waar het fijn toeven is, werkt versterkend voor de omliggende handel en horeca. Als kindvriendelijke gemeente geeft Pelt ook extra plek aan de kinderen. Tegelijk is er meer plaats voor de zwakke weggebruikers om zo de bezoekers aan te moedigen zich vaker met de fiets of te voet te verplaatsen. Het nieuwe plein is ook klimaatvriendelijk: meer groen, minder verharding en plaats voor water dragen bij tot een gezonde en aangename leefomgeving en verminderen zowel hitte- als wateroverlast.

Auto

De auto blijft plaats behouden op een gedeelte van het plein, als deel van de blauwe zone. Wie overdag lang wil parkeren, vindt parkings op wandelafstand (zie kaartje onderaan). Ook de parkings op het Kerkplein en Forte bieden ruime en comfortabele parkeergelegenheid.

Op het ontwerp is met rode pijltjes aangeduid waar er eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer is.

Hinder

De werken zijn gestart in het voorjaar van 2023. Deze werken brengen grote hinder met zich mee. Daarom organiseerde de gemeente vooraf een informatiesessie om de praktische gang van zaken en de minderhindermaatregelen tijdens de werken uitvoerig toe te lichten. Als alles volgens plan verloopt, zal het vanaf de zomer van 2024 genieten worden op het nieuwe plein. 

KOSTPRIJS

Totaal : 4 482 424, 25 euro incl. BTW

Verdeling van de kosten:

 • Gemeente Pelt : 4 133 522,24 euro
 • Fluvius : 348 902,02 euro

deze planning is steeds onder voorbehoud: slecht weer en onvoorziene gebeurtenissen kunnen kunnen altijd roet in het eten strooien.

Kruispunten

Er wordt gewerkt aan zowat alle kruispunten van het Marktplein en de Broesveldstraat. Het kruispunt Kerkstraat-Kloosterstraat-Pastorijstraat zal voor langere tijd
afgesloten zijn. In de Pastorijstraat zal dan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn.
Het kruispunt met de Hoekstraat heeft een tijdelijke verharding zodat (stapvoets)
verkeer richting Leopoldlaan mogelijk blijft.

Bereikbaarheid

Er kunnen geen auto’s in de actieve werkzone (volgens fasering). De
bereikbaarheid en toegankelijkheid van handelszaken en woningen de werfzone
is wel steeds te voet verzekerd.

Tot slot zal de doorsteek Pastorijstraat-Kerkstraat-Kloosterstraat steeds open zijn
voor voetgangers. Fietsers houden de fiets hier aan de hand.

Voor wie


;