Heraanleg Marktplein

In het voorjaar van 2023 starten de werken voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt Centrum. Het wordt een groen plein waar het fijn toeven is voor jong en oud, dat klaar is voor de klimaatverandering, veel ruimte geeft aan groen en zwakke weggebruikers, en ook nog ruimte laat voor de auto. Tegen de zomer van 2024 in gebruik genomen worden. De gemeenteraad van 29 september 2022 keurde hiervoor het ontwerp goed. Je vindt het hieronder.

Feedback

Aan de opmaak van de plannen ging een breed participatietraject vooraf met omwonenden, handelaars en inwoners van binnen en buiten de gemeente. Tegelijk startten er een aantal technische studies in verband met de ondergrond. Feedback en studieresultaten gingen naar het studiebureau dat zopas zijn definitief ontwerp afrondde. Afgelopen zaterdag kregen de omwonenden van het Marktplein en de handelaars alvast de gelegenheid om de plannen te bekijken en nu gaf ook de gemeenteraad groen licht.

Groen

Het nieuwe Marktplein wordt een plein waar mensen uit Pelt en daarbuiten elkaar kunnen ontmoeten in een aangename groene omgeving, waar de zaterdagmarkt jong en oud samenbrengt en waar er plaats is voor evenementen. Deze boeiende verblijfsplek waar het fijn toeven is, werkt versterkend voor de omliggende handel en horeca. Als kindvriendelijke gemeente geeft Pelt ook extra plek aan de kinderen. Tegelijk is er meer plaats voor de zwakke weggebruikers om zo de bezoekers aan te moedigen zich vaker met de fiets of te voet te verplaatsen. Het nieuwe plein is ook klimaatvriendelijk: meer groen, minder verharding en plaats voor water dragen bij tot een gezonde en aangename leefomgeving en verminderen zowel hitte- als wateroverlast.

Auto

De auto blijft plaats behouden op een gedeelte van het plein, als deel van de blauwe zone. Wie overdag lang wil parkeren, vindt parkings op wandelafstand (zie kaartje onderaan). Ook de parkings op het Kerkplein en Forte bieden ruime en comfortabele parkeergelegenheid.

Op het ontwerp is met rode pijltjes aangeduid waar er eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer is.

Werken

De werken starten in het voorjaar van 2023. Voorafgaand daaraan organiseert de gemeente een informatiesessie organiseren om de praktische gang van zaken en de minderhindermaatregelen tijdens de werken uitvoerig toe te lichten. Als alles volgens plan verloopt, zal het vanaf de zomer van 2024 genieten worden op het nieuwe plein. 

Deze werken brengen grote hinder met zich mee.
Voor de werken beginnen, zal de gemeente een informatiesessie organiseren om de praktische gang van zaken en de hindermaatregelen tijdens de werken uitvoerig toe te lichten.

KOSTPRIJS

Totaal : 4 482 424, 25 euro incl. BTW

Verdeling van de kosten:

  • Gemeente Pelt : 4 133 522,24 euro
  • Fluvius : 348 902,02 euro

TIMING

Najaar 2022

  • Aflevering omgevingsvergunning
  • Aanstelling aannemer

Voorjaar 2023

  • Start van de werken (waarschijnlijk april)
  • 180 werkdagen, uitgezonderd weerverlet en werken voor nutsleidingen

Zomer 2024

  • Einde van de werken