Heraanleg Marktplein

Stand van zaken en planning tot en met de paasvakantie

Zie plannetje onderaan

De aanleg van het kruispunt met de Hoekstraat (1) begint na carnaval. Het kruispunt gaat dan dicht tot omstreeks de paasvakantie. Tot dan kunnen er geen auto’s - ook niet van bewoners - de Broesveldstraat in. Daarna kan het kruispunt open en kan ook de parking op het Marktplein terug in gebruik genomen worden.

De zone van de fontein en aansluiting met de Kloosterstraat (2) wordt vanaf eind januari aangelegd. De werken daar zullen ongeveer 8 weken duren.

Vanaf 19 februari wordt het kruispunt Broesveldstraat-Justitielaan-Onderwijslaan (3) volledig afgesloten. De definitieve heraanleg ervan zal een zestal weken in beslag nemen. Gedurende die periode is binnen Neerpelt Centrum een omleiding voorzien via de Toekomstlaan, Dommelhoflaan, Broesveldstraat, Bermstraat en Norbertinessenlaan, en dat in beide richtingen.

Het kruispunt Pastorijstraat/Kerkstraat (4.1) komt vanaf 12 februari aan de beurt, een week later meteen gevolgd door de werken om de Kerkstraat (4.2) weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Het gaat vooral om de stoepen. In de rijweg wordt normaal gesproken niet gewerkt. Leveringen aan zelfstandigen blijven er mogelijk in afspraak met de aannemer. De werken nemen nog eens een zestal weken in beslag.

Samengevat wil dit alles zeggen dat de meeste kruispunten tegen het einde van de paasvakantie klaar zijn. Na de paasvakantie volgt de afwerking, met onder andere de plaatsing van het straatmubilair en de verlichtingspalen.

Bewoners zullen voor het grootste gedeelte van deze werkperiode met de wagen tot aan de deur kunnen komen. Wanneer dit echt niet kan, zal de aannemer op voorhand verwittigen met een briefje.

Voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) zal er altijd wel doorgang blijven, ook tussen de Pastorijstraat en de Kloosterstraat. 

Vanaf 11 april 2023 wordt het Marktplein in Neerpelt Centrum heraangelegd. Het wordt een groen plein waar het fijn toeven is voor jong en oud, dat klaar is voor de klimaatverandering, veel ruimte geeft aan groen en zwakke weggebruikers, en ook nog ruimte laat voor de auto. In eerste instantie - tot in het najaar van 2023 - wordt er in de ondergrond gewerkt: riolering en nutsleidingen. Vanaf het najaar volgt de opbouw. In het voorjaar van 2024 kan het nieuwe plein in gebruik genomen worden. De gemeenteraad van 29 september 2022 keurde hiervoor het ontwerp goed. Je vindt het hieronder.

Ook de Broesveldstraat, Kerkstraat die aan het Markplein liggen en de kruispunten die op het plein uitkomen zijn in de werken inbegrepen.

Fasering van de werken

 1. Start 11/04: nutsleidingen Broesveldstraat en Marktpleinstraat - enkel de
  voetpaden worden opgebroken;
 2. Eind april: start riolering Broesveld - de volledige weg wordt opgebroken;
 3. Half mei : start riolering Marktpleinstraat - de volledige weg wordt opgebroken -
  en nutsleidingen Kerkstraat - enkel de stoepen worden opgebroken;
 4. Eind mei: start riolering Kerkstraat - de volledige weg wordt opgebroken;
 5. Na het bouwverlof: voorlopig voetpad Marktpleinstraat;
 6. Tijdens het bouwverlof wordt nog een tijdje aan de nutsleidingen gewerkt;
 7. Na het bouwverlof wordt het Marktplein volledig opgebroken;
 8. Oktober '23: heraanleg Kerkstraat;
 9. November '23: heraanleg Broesveldstraat;
 10. November '23 - eind maart '24: heraanleg Marktplein.

Tegen de zomer van 2024 zouden alle werken afgerond moeten zijn.


Parkeren voor klanten en bezoekers

Parkeren doe je best op de parkings voor lang parkeren:

 1. Forte ondergronds (2 uur gratis, 1 euro per uur): makkelijk en veilig. Bekijk hier hoe eenvoudig de parking werkt en ook hoe je er geraakt.
 2. Syntra
 3. VCLB Bremstraat
 4. Den Akker

Zie plannetje onderaan.


Feedback

Aan de opmaak van de plannen ging een breed participatietraject vooraf met omwonenden, handelaars en inwoners van binnen en buiten de gemeente. Tegelijk startten er een aantal technische studies in verband met de ondergrond. Feedback en studieresultaten gingen naar het studiebureau dat zopas zijn definitief ontwerp afrondde. Afgelopen zaterdag kregen de omwonenden van het Marktplein en de handelaars alvast de gelegenheid om de plannen te bekijken en nu gaf ook de gemeenteraad groen licht.

Groen

Het nieuwe Marktplein wordt een plein waar mensen uit Pelt en daarbuiten elkaar kunnen ontmoeten in een aangename groene omgeving, waar de zaterdagmarkt jong en oud samenbrengt en waar er plaats is voor evenementen. Deze boeiende verblijfsplek waar het fijn toeven is, werkt versterkend voor de omliggende handel en horeca. Als kindvriendelijke gemeente geeft Pelt ook extra plek aan de kinderen. Tegelijk is er meer plaats voor de zwakke weggebruikers om zo de bezoekers aan te moedigen zich vaker met de fiets of te voet te verplaatsen. Het nieuwe plein is ook klimaatvriendelijk: meer groen, minder verharding en plaats voor water dragen bij tot een gezonde en aangename leefomgeving en verminderen zowel hitte- als wateroverlast.

Auto

De auto blijft plaats behouden op een gedeelte van het plein, als deel van de blauwe zone. Wie overdag lang wil parkeren, vindt parkings op wandelafstand (zie kaartje onderaan). Ook de parkings op het Kerkplein en Forte bieden ruime en comfortabele parkeergelegenheid.

Op het ontwerp is met rode pijltjes aangeduid waar er eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer is.

Hinder

De werken zijn gestart in het voorjaar van 2023. Deze werken brengen grote hinder met zich mee. Daarom organiseerde de gemeente vooraf een informatiesessie om de praktische gang van zaken en de minderhindermaatregelen tijdens de werken uitvoerig toe te lichten. 

KOSTPRIJS

Totaal : 4 482 424, 25 euro incl. BTW

Verdeling van de kosten:

 • Gemeente Pelt : 4 133 522,24 euro
 • Fluvius : 348 902,02 euro

deze planning is steeds onder voorbehoud: slecht weer en onvoorziene gebeurtenissen kunnen kunnen altijd roet in het eten strooien.

Bereikbaarheid

Er kunnen geen auto’s in de actieve werkzone (volgens fasering). De
bereikbaarheid en toegankelijkheid van handelszaken en woningen de werfzone
is wel steeds te voet verzekerd.

Tot slot zal de doorsteek Pastorijstraat-Kerkstraat-Kloosterstraat steeds open zijn
voor voetgangers. Fietsers houden de fiets hier aan de hand.

Voor wie


;