Militiegetuigschrift (model 33)

Het militiegetuigschrift/militieattest (model 33) is een document waarmee je kan bewijzen dat je je dienstplicht hebt vervuld.

Het militiegetuigschrift is afgeschaft, maar diensten zoals het ziekenfonds, de verzekeringskas en de pensioendienst kunnen dit document nog vragen. 

Voorwaarden

Je bent als Belg geboren vóór 01/01/1976 en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Pelt.

Wat moet ik doen?

Het militiegetuigschrift/militieattest kan je digitaal aanvragen via de website van Defensie : https://www.mil.be/nl/stamboekuittreksel/

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Voor een militiegetuigschrift/militieattest:

  • Je identiteitskaart;
  • Het militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand.

Voor een bewijs dat je niet onderworpen was aan de legerdienst:

  • Je identiteitskaart.
;