Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale of MMC vervoert mensen met vervoersproblemen. Vrijwilligers staan ter beschikking en rijden met de eigen wagen de leden van de MMC naar hun bestemming.

Voor wie

Mindervaliden en senioren (65-plussers) die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Voorwaarden

Je moet beschikken over:

 • het RVV-statuut;
 • of een attest van FOD Mindervaliden of Arbeidsongevallendienst Categorie 2;
 • of inkomstenonderzoek. Je inkomsten mogen niet hoger liggen dan twee keer het bedrag van leefloon van de betreffende categorie.

Wat moet ik doen?

Je kan je aanmelden of telefonisch een afspraak maken bij dienstencentrum BinnenHOF of Pelle Melle.

Kostprijs

 • € 12 inschrijvingskosten per jaar
 • Kilometervergoeding van € 0,42 per kilometer
 • Minimum van € 4,20 per rit
 • Parkeerkosten voor rekening van de gebruiker
 • Wachtgeld:
  • gratis indien minder dan een uur
  • € 2,5 euro indien langer dan een uur
  • € 5 indien langer dan vier uur

Vrijwilliger worden?

Wil je graag vrijwilliger worden en mindermobiele dorpsgenoten vervoeren met je eigen wagen? Meld je dan aan bij dienstencentrum BinnenHOF of Pelle Melle.

;