Multidisciplinair overleg

Als persoon met langdurige en meerdere zorgnoden is het van belang om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en de juiste zorg en ondersteuning te krijgen.

Vaak kom je in contact met verschillende zorgaanbieders (zoals de huisarts, thuisverpleging, gezinszorg, welzijnswerk,…) en is het voor jou niet altijd makkelijk het overzicht te bewaren of is er nood aan een goede afstemming van de zorg. Duidelijke afspraken en een goede afstemming zijn cruciaal om zo optimaal mogelijk aan je zorgnoden tegemoet te komen en je zorgdoelen waar te maken. Hiervoor brengen we je zorg- en hulpverleners samen in een multidisciplinair overleg en maken we concrete afspraken in een persoonlijk zorgplan.

Een multidisciplinair overleg kan je aanvragen bij het OCMW van onze gemeente.

Voor wie

Je woont in Pelt en wordt thuis verzorgd of bijgestaan door verschillende zorg- en hulpverleners, of je bent een mantelzorger en hebt nood aan ondersteuning.

Elke betrokkene in de thuiszorg kan een multidisciplinair overleg aanvragen, op voorwaarde dat dit met de persoon met een zorgnood besproken is. Ook de persoon met een zorgnood kan een aanvraag doen.

Wat moet ik doen?

Via het formulier op deze pagina kan je een aanvraag doen. Deze komt automatisch bij de overlegorganisator terecht, die je contacteert omtrent je aanvraag. 

Volgende gegevens zijn nodig om het formulier in te vullen :

  • Persoonsgegevens persoon met een zorgnood (rijksregisternummer, mutualiteit,…)
  • Contactgegevens persoon met een zorgnood (adres, telefoonnummer, mail,…)
  • Contactgegevens uit te nodigen personen/netwerk (organisatie, telefoonnummer, mail,…)

Kostprijs

Gratis

;