Na de geboorte

 • afwerken geboorteaankondiging en evt. doopsuiker
 • geboorte aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente
 • kinderbijslag aanvragen
 • premies aanvragen
 • kind inschrijven ziekenfonds
 • geboorteverlof partner regelen
 • bevestigen startdatum kraamzorg
 • Kind en Gezin-Lijn contacteren
 • ziekenfonds verwittigen bij werkhervatting na moederschapsrust
 • informeren naar borstvoedingspauzes
 • tijdig aanvragen ouderschapsverlof
;