Niet spuiten tegen eikensprocessierupsen dit jaar

Pelt zal dit jaar geen preventieve verdelging van eikenprocessierupsen doen. Dat is beslist op basis van een advies van de provincie Limburg. Omdat er vorig jaar weinig vlinders waren, worden er dit jaar ook weinig rupsen verwacht. Massaal preventief spuiten zoals in het verleden is dan niet nodig.

Dat wil niet zeggen dat de rupsen helemaal weg zullen zijn. Wie toch eikenprocessierupsen ontdekt, meldt dit best via www.gemeentepelt.be/melding-eikenprocessierupsen . De technische dienst komt het nest vervolgens verdelgen of verwijderen.

Samen met de provinciebesturen van Limburg en Antwerpen wordt met het oog op de toekomst steeds meer ingezet op een goede monitoring van de situatie. Ook voor wat betreft preventie en verdelging wordt onderzocht hoe en welke natuurlijke vijanden van de rups en de vlinder ingezet kunnen worden om de situatie onder controle te houden. 

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2024 12.59 u.
;