Nieuw subsidiereglement voor verenigingen

Naar aanleiding van de fusie van Overpelt en Neerpelt werden de erkenning en subsidiëring van verenigingen en de werking van de adviesorganen grondig herbekeken. De gemeenteraad keurde het nieuwe subsidiereglement voor Pelter verenigingen goed op 19 december.

Het nieuwe reglement omvat verschillende vormen van ondersteuning vanuit de gemeente. Pelter verenigingen kunnen de infrastructuur aan voordelig tarief huren, gebruikmaken van de uitleendienst en genieten van financiële ondersteuning in de vorm van subsidies.

Sectorafhankelijke subsidies

De toekenning en berekening van subsidies is afhankelijk van de sector waarin een vereniging actief is. De Pelter verenigingen werden opgedeeld in acht sectoren: cultuur, gezin, jeugd, milieu en natuur, senioren, Sinterklaas, sport en welzijn.

Het totale subsidiebudget dat wordt verdeeld onder de verenigingen is de som van de budgetten die door Neerpelt en Overpelt werden toegekend aan de verschillende sectoren.

Een overgangsmaatregel voorkomt dat verenigingen in bepaalde sectoren plots veel minder of veel meer subsidies ontvangen. Voor cultuur- en sportverenigingen is er een compensatie voorzien in de tarieven voor de huur van de gemeentelijke accommodatie.

Adviesraden

Een belangrijke wijziging is de link met de adviesraden. De toekenning van subsidies werd losgekoppeld van lidmaatschap aan een adviesraad.

De gemeente werkte voor deze adviesraden een heel nieuwe aanpak en verschillende vormen van lidmaatschap uit. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2020 toegelicht.

Reglement

Je kan het nieuwe subsidiereglement raadplegen op www.gemeentepelt.be/subsidies-verenigingen.

Gepubliceerd op vrijdag 20 december 2019 8.30 u.