Nieuw polyvalent gebouw Herent

In het Herent bouwt de gemeente een nieuw gebouw voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, de Helibel-school en de jeugdverenigingen KLJ en KSA. Ook ontmoetingscentrum De Vranken kan gebruik maken van de lokalen. Op die manier komt er een nieuw gebouw dat de gehele Herentse gemeenschap ten goede zal komen.

In het gebouw zijn lokalen voorzien voor de kinderopvang, een lerarenkamer, een overdekte speelplaats, berging en leidingslokalen voor de jeugdverenigingen, drie multifunctionele lokalen en een dakterras.

Iedereen heeft zo zijn eigen stek in het gebouw, maar tegelijk worden het sanitair en de grotere lokalen gedeeld: de school tijdens de schooluren, de kinderopvang voor en na de schooluren en de jeugdverenigingen tijdens het weekend. In overleg met de andere gebruikers kan bovendien ook OC de Vranken in het gebouw terecht.

Het geheel wordt een duurzaam (Bijna Energie Neutraal) gebouw.

De gemeente investeert zo’n 1.350.000 euro (incl. BTW) in het nieuwe complex dat naar schattig in het najaar van 2021 in gebruik genomen kan worden.