Vogelgriep in Bocholt leidt tot bewakingszone in Pelt

Een besmetting met hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Bocholt noopt het Agentschap voor Voedselveiligheid tot maatregelen voor mensen met pluimvee. Die treffen ook een deel van onze gemeente.

Gisteren werd op een pluimveebedrijf in Bocholt hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Vogelgriep is een erg besmettelijke aandoening bij pluimvee en watervogels die kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen en zelfs overlijden. De ziekte is slechts in zeer beperkte gevallen overdraagbaar op de mens en is dan ook niet echt gevaarlijk voor de gezondheid.

De dieren op het betreffende bedrijf in Bocholt werden reeds geruimd, maar ten gevolge van de besmettelijkheid van het virus wordt een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld. Voor Pelt gaat het specifiek over de lichtblauwe zone op de kaart. Dit gebied zal op het terrein ook aangeduid worden door bordjes die momenteel door de technische diensten geplaatst worden. In deze gebieden gelden strikte maatregelen.
Concreet zijn volgende maatregelen van toepassing voor alle pluimveehouders:
  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).

Voor commerciële pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen en verplichtingen die door het Agentschap Voedselveiligheid rechtstreeks met hen gecommuniceerd worden.

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 11 u.