Noodfonds verenigingen coronacrisis

De coronacrisis heeft veel invloed op het Peltse verenigingsleven: activiteiten kunnen tijdens de lockdowns niet plaatsvinden, verenigingen moesten hun werking aanpassen aan allerhande protocollen, ze moeten extra materialen aankopen, lopen inkomsten van hun activiteiten mis, … Voor veel verenigingen heeft dit gevolgen op de huidige en de toekomstige werking.

Vanuit de Vlaamse overheid kreeg de gemeente Pelt een bedrag van 440 940,32 euro in de vorm van een noodfonds om de verenigingen te ondersteunen in deze financieel moeilijke tijden.

Om de verdeling van deze middelen op een goed onderbouwde manier aan te pakken, nam de gemeente in augustus-september 2020 een enquête af bij de verenigingen om te peilen welke inkomsten ze hebben misgelopen en welke kosten ze extra hebben gemaakt. De algemene tendensen die hieruit naar voor kwamen, zijn vertaald in een reglement (goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 november 2020).

In dit reglement is sprake van 5 acties, die hieronder verder toegelicht worden. Lees zeker na voor welke acties jouw vereniging in aanmerking komt en wat je moet doen om deze middelen te ontvangen.