OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn, of kortweg de OCMW-raad, bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad kan, onder de gestelde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan een bijzonder comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Een aantal bevoegdheden kunnen echter in geen geval overgedragen worden.

De samenstelling van de OCMW-raad is dezelfde als die van de gemeenteraad.

Agenda en verslagen