Aanleg omgeving Teutenhof

De aanleg van de omgeving rondom woonzorgcentrum Teutenhof gaat van start. Die omgeving in het centrum van Sint-Huibrechts-Lille krijgt een uitgesproken groen karakter. Aangepaste wegenis rondom verbindt het Teutenhof naadloos met de bestaande buurt.

Wat gaat er gebeuren? 

Diverse soorten grassen, planten en bomen plaatsen het nieuwe woonzorgcentrum in het groen. Centraal komen een ‘stille tuin’ en een ontmoetingsplein met petanquebaan. Er zijn op het terrein ook enkele natuurlijke speeltuigen voorzien voor de kinderen uit de omgeving.

Aan de ingang in de Lindestraat worden de rijweg en voetpaden als één geheel aangelegd. Dat geeft het effect van een plein. Niet alleen de wegen rondom het Teutenhof worden heraangelegd, ook die rondom de kerk, tot aan het Dorpsplein. Dat zorgt voor een naadloze inpassing van het woonzorgcentrum in de hele omgeving. De wegen worden aangelegd in gebakken straatstenen, met een aantal accenten in kasseien. Het geheel geeft op die manier mee uitstraling aan het authentieke karakter van het dorpscentrum van Sint-Huibrechts-Lille.

Verkeershinder 

Als gevolg van de werken is er lokaal verkeershinder. In eerste instantie wordt er vooral gewerkt op het terrein zelf en is de hinder beperkt tot de Sint-Hubertusstraat. Bewoners kunnen tot aan hun woning komen. Doorgaand verkeer is voor auto’s niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door. In een latere fase zal de Lindestraat ter hoogte van de ingang van het Teutenhof tijdelijk worden afgesloten. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Hoe lang duren de werken?

In de loop van het voorjaar moeten de werken klaar zijn.

UPDATE 29/12/2020:

Onderbreking Lindestraat en Sint-Hubertusstraat vanaf 4 januari 2021

Vanaf maandag 4 januari zullen zowel in de Lindestraat als in de Sint-Hubertusstraat ter hoogte van het nieuwe WZC Teutenhof werken uitgevoerd worden voor de aanleg van riolering en wegenis. In beide straten zal er daarom gedurende een drietal maanden geen doorgaand verkeer mogelijk zijn aan het woonzorgcentrum.

Werken Lindestraat (rood op het plannetje)

In de Lindestraat komt de aansluiting van het Teutenhof op de riolering. Na aanleg van de riolering wordt een nieuw wegdek aangelegd. Daarbij worden ter hoogte van de ingang van het woonzorgcentrum de rijweg en voetpaden als één geheel aangelegd. Dat geeft het effect van een plein. Ook het stukje Lindestraat dat parallel loopt met de muziekzaal, wordt deels heraangelegd, vooral met het oog op meer groenvoorziening.

De zone waarin gewerkt wordt is in het rood aangeduid op het bijgevoegde kaartje. Voor de duur van de werken is er geen verkeer mogelijk in dit gedeelte van de Lindestraat. In het gedeelte langs de muziekzaal kunnen geen auto’s passeren of parkeren. De toegang – te voet – tot de woningen blijft gegarandeerd via het Kerkveld. De aansluiting van het Kerkveld op de Lindestraat is volledig afgesloten.

Sint-Hubertusstraat (geel op het plannetje)

In de Sint-Hubertusstraat zal langs het volledige gedeelte ter hoogte van het Teutenhof de rand van de straat opnieuw worden aangelegd. Vervolgens wordt het gedeelte van de weg aan de kant van het woonzorgcentrum hersteld.

De zone waarin gewerkt wordt, is in het geel aangeduid op bijgevoegd kaartje. Voor de duur van de werken is hier geen doorgaand verkeer mogelijk. Bewoners kunnen wel steeds tot aan hun woning komen, ook met de auto.

Hoe lang duren de werken?

Het is voorzien dat deze werken ongeveer drie maanden in beslag zullen nemen. Dat is ongeveer tot Pasen 2021.

Omleiding

Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid voor de duur van de werken.