Inrichting gebied ‘omgeving ziekenhuis’

De provincieraad van Limburg heeft op 21 november 2018 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Afbakening kleinstedelijk gebied Pelt” definitief vastgesteld.

 Voor de ruime omgeving van het ziekenhuis werden enkele bestemmingen vastgelegd. Het PRUP vormt de basis voor het afleveren van omgevingsvergunningen.

Deelgebied 4 ‘omgeving ziekenhuis’ van dit PRUP bestaat uit 3 zones:
(1) zone stedelijk woongebied De Wuyten;
(2) zone stedelijk ontwikkelingsgebied Maesens Veld;
(3) zone voor gemeenschapsvoorzieningen regionaal ziekenhuis.


Gelet op het belang van de ziekenhuisomgeving voor Pelt heeft het college van burgemeester en schepenen het studiebureau CreoSUM aangesteld om voor de totaliteit van de ziekenhuisomgeving één overkoepelend ruimtelijk kader uit te werken.

Op 23 april 2022 werden een aantal infosessies georganiseerd voor de bewoners en eigenaars in de verschillende zones van het gebied.

Op 17 mei 2022 was er een bespreking binnen de GECORO.

Intussen is de tekstbundel Ruimtelijk Kader Omgeving Ziekenhuis afgerond. Klik hier om de tekstbundel te raadplegen.

 

Link naar het PRUP: https://www.gemeentepelt.be/prup-afbakening-kleinstedelijk-gebied

;