Onderzoek omleidingsweg Neerpelt

De omleidingsweg, die een oost-westverbinding moet vormen tussen de N74 en het oosten van Neerpelt en Hamont-Achel, kent een lange voorgeschiedenis.
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in de zomer van 2019 een nieuw alternatievenonderzoek voor een toekomstige omleidingsweg (N71) in Neerpelt. Van de zes mogelijke tracés en het zogenaamde nulalternatief worden de positieve en negatieve effecten grondig in kaart gebracht door studiebureau Sweco. Dit onderzoek moet uiteindelijk een actueel zicht geven op de realiseerbaarheid van de meest haalbare alternatieven. Deze studie loopt nog tot het voorjaar 2021. Daarna kan er verder studiewerk opgestart worden voor één of meerdere voorkeursalternatieven.